Péče o druhovou pestrost rostlin

VacekZe života školy

Projektový den třídy 2C – „Péče o druhovou pestrost rostlin

 

V pátek 10.listopadu 2023 proběhl projektový den třídy 2C  v Ekopaletě v Naturaparku v Pardubicích.

 

V 7:45 jsme s některými žáky odešli z areálu školy na nádraží kde byl sraz. A v 8:15 odjeli do Pardubic, kde jsme se setkali se zbytkem třídy. V 9:15 jsme dorazili do Naturaparku.

Projektový den – seminář s terénní exkurzí na téma „Péče o druhovou pestrost rostlin“ byla zahájena realizátorkou Janou Švaříčkovou, na téma význam neziskových organizací při péči o přírodu.

Dále Mgr. Lenka Reiterová a Ing. Martin Škorpík z NP Podyjí prezentovali různé typy nelesních biotopů a důležitost správné péče o ně v souvislosti se zachováním jejich druhové pestrosti a také správné zásahy proti invazivním druhům.

Projektový den byl ukončen terénní exkurzí do bývalého vojenského prostoru Červeňák v Pardubicích, kde Martin Trávníček ukazoval praktické výsledky péče zaměřené na podporu nelesních biotopů a dával nástin dlouhodobějších cílů současné péče.

Po ukončení terénní exkurze po Červeňáku jsme se přesunuly na nádraží v Pardubících a v 16:50 jsme odjeli směr Chrudim. Projektový den byl ukončen v Chrudimi po příjezdu vlaku.

Zprávu vyhotovil Josef Vozanka