Olympiáda z Českého jazyka

VacekZe života školy

Dne 30. 11. 2023 proběhlo školní kolo olympiády z ČJL. Soutěže se zúčastnilo celkem 11 žáků z různých tříd. Žáci plnili různé úkoly jazykové a stylistické a na závěr psali slohovou práci na téma: Dopis mému o pět let mladšímu já.Vyhodnoceni byli:1. místo – Kristýna Hurychová z 2. B2. místo – Eliška Habalová z 4. Ao 3. místo se dělili stejným počtem bodů spolužáci ze 3. A. Robert Kóša a Čeněk Mitáš.