Odborná přednáška Cerea, a.s.

VacekZe života školy

Dne 17.4. 2023 proběhla pro třídy 3.A a 3.F další ze série odborných přednášek ve spolupráci s firmou Cerea, a.s. Jiří Šopík a Jan Podaný seznámili žáky s aktuální situací ohledně používání pesticidů a Ing. Eva Tlacháčová se současnou problematikou používání, dovozu, cen a skladování hnojiv. Pro naše žáky je tento náhled do praxe velmi cenný, protože si doplní teoretické znalosti ze školy o aktuální informace z provozu.
Děkujeme!