Odborná exkurze 2.C

VacekAktuality ze školy, Ze života školy

Včera jsme navštívili krásnou geologickou lokalitu, která je součástí Geoparku Železné hory u Deblova.Odbornou část vedl Mgr.Jan Doucek, ředitel Vodních zdrojů Chrudim. Dozvěděli jsme se informace týkající se založení Geoparku, CHKO Železné hory i samotného mořského dna na Deblově. Při průzkumu křemenců jsme objevili stopy po činnosti bezobratlých živočichů- ichnofosilie.