Objev v sobě podnikatele

VacekZe života školy

Dne 14.11. 2023 se žáci 4. ročníku agropodnikání aktivně zúčastnili pracovního semináře a měli možnost vyzkoušet svoji kreativitu, podnikavost a schopnost prezentovat nápady. Seminář vedla paní Mgr. Hana Němcová z Pardubického podnikatelského inkubátoru. Akce se vydařila a je připravena další spolupráce.