Návštěva na úřadu práce, kontaktní pracoviště Chrudim

VacekZe života školy

Ohlédnutí za rokem 2022

Pravidelnou akcí naší školy je návštěva na ÚP, kontaktní pracoviště Chrudim.
V listopadu a v prosinci 2022 se studenti 4. ročníku maturitního oboru Agropodnikání a studenti učebního oboru Zemědělec-farmář zúčastnili odborné přednášky na dvě vyučovací hodiny pod vedením paní Bc. M. Kynclové z oddělení poradenství a dalšího vzdělávání na Úřadu práce v Chrudimi.
Hlavním tématem přednášky byly aktuální informace z oblasti trhu práce v našem regionu, v ČR i v Evropě. Studenti byli seznámeni s organizační strukturou a hlavními činnostmi ÚP. Dozvěděli se cenné informace, jak probíhá konkurzní řízení. a byli též zapojeni do týmové práce související s nezaměstnaností.
Studenti si tak prohloubili učivo z vyučovacího předmětu ekonomika, získali užitečné informace z této oblasti, které jim pomohou při výběru  zaměstnání.