Návštěva ministra životního prostředí

VacekZe života školy

28.4. 2023 navštívil naši školu ministr životního prostředí Petr Hladík s poslanci p. Markem Výborným a p. Davidem Šimkem. S panem ředitelem diskutoval o studijním oboru Ekologie a životní prostředí – zaměření Vodohospodář a o možnostech čerpání prostředků z Operačního fondu životního prostředí. Následovala beseda se žáky 1.C, 2.C a 3.C o obnovitelných zdrojích, elektromobilech, České inspekci životního prostředí a problematice olova v souvislosti s myslivostí a rybářstvím. Děkujeme za návštěvu 😮)