Národní šampionát českého skotu.

VacekZe života školy

Ve dnech 22.-26.4. 2023 se kroužek „fitting“, který se zabývá, jak již bylo zmíňeno, přípravou a předvedením skotu na výstavách a přehlídkách zúčastnil NÁRODNÍ VÝSTAVY v Brně. Je to největší přehlídka živočišné produkce v České republice. Přes 800 kusů zvířat – skotu, ovcí, koz, prasat a koní je předvedeno v národních šampionátech, přehlídkách a hodnoceních za účasti českých i mezinárodních porotců. Výstava se těší velké popularitě u odborné i laické veřejnosti.

Součástí letošní výstavy se konaly národní šampionáty masných plemen skotu, národní šampionát holštýnského skotu, národní šampionáty plemen jersey a brown swiss a národní šampionát českého strakatého skotu.

A právě u toho posledního zmíněného národního šampionátu českého strakatého plemene se zastavíme. Právě na něm zaznamenali naši studenti velký úspěch v kategorii krav na 3. laktaci a v kategorii 4. a další laktaci. V první kategorii 3. místo a ve druhé kategorii dokonce 2. místo. Naši studenti pod vedením ing. Miloslava Kalouska spolupracovali s podnikem Zemědělská a.s. Horní Bradlo mléčná farma Javorné. Zde bylo vytvořeno špičkové zázemí a samozřejmě nám byly zapůjčeny vystavované plemenice. Je to historický úspěch nejen Zemědělské a.s. Horní Bradlo, ale i šíření dobrého jména naší školy. Příprava zvířat probíhala po dobu 4 týdnů. Obnášela téměř každodenní návštěvu farmy, vodění zvířat na ohlávce, čištění, mytí a vůbec přivykání zvířat na dotyky a manipulaci. Studentů se na přípravě podílelo více, ale nakonec zůstalo zdravé jádro ve složení Adéla Surová, Bára Fedorová, Denisa Heranová, Veronika Uchytilová, Anička Husáková, Andrea Dlouhá a jediný mužský zástupce Martin Malý. Všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli bych chtěl touto cestou velice poděkovat.

Další program našeho kroužku bude v měsíci červnu, výstava českého strakatého skotu ve Zdislavicích, zde opět ve spolupráci se zemědělskou a.s. Horní Bradlo a další akce bude šampionát a prezentace zemědělských škol v Třebíči ve spolupráci s podnikem AGRO Liboměřice a.s. a firmou Impuls, která se zabývá plemenářskou činností a pod jejímž patronátem se bude konat již druhý ročník této soutěže.

Závěrem mého příspěvku bych chtěl oslovit nové zájemce o kroužek „fitting“, že dveře jsou všem otevřené a rozhodně zde nechybí dobrá nálada a v neposlední řade jsou zde probírány praktiky a spolupráce se zvířaty, která v zemědělské praxi není až tak úplně obvyklá a známá.