Muzeum zemědělské techniky

VacekAktuality ze školy, Ze života školy

Dne 6.6. 2024 se žáci 1.E a 1.F vydali společně na exkurzi do Muzea zemědělské techniky v Čáslavi a na zámek Kačina, kde je umístěna expozice venkova Národního zemědělského muzea.
V Muzeu zemědělské techniky v Čáslavi se seznámili s jednou z největších sbírek továrních řad historických traktorů ve střední Evropě. Zajímavá byla dále sbírka kombajnů, mlátiček, lokomobilů a žacích strojů.
Na zámku v Kačině s v expozici venkova seznámili s hospodářským životem v 18.stol.