Mendelova univerzita v Brně

VacekAktuality ze školy, Ze života školy

16.5. navštívili žáci 3. ročníku oboru agropodnikání Mendelovu univerzitu v Brně. Na agronomické fakultě získali základní informace ke studiu a prohlédli si vybavení některých kateder. Na závěr měli všichni možnost ochutnat výborný oběd v menze. Děkujeme firmě CEREA, a.s. , která celou exkurzi organizovala a finančně zajistila.