Kvalita a zdravotní nezávadnost zemědělské produkce

VacekZe života školy

Dne 22.5. 2023 proběhla u nás ve škole další ze série odborných přednášek ve spolupráci s firmou Cerea, a s. Pan Machatý seznámil žáky s požadavky na kvalitu obilovin při jejich nákupu. Hovořil o nečistotách a příměsích, o kontaminujících látkách v osivu (reziduích pesticidů, těžkých kovech, mykotoxinech), o účincích mykotoxinů na zdraví lidí a zvířat, o chorobách přenosných osivem, … Perfektní byly praktické ukázky – vzorky nečistot a příměsí na ukázku žákům, poznávačka osiv zemědělských plodin a dosazování názvů do křížovky. Ing. Nedbalcová na speciálním přístroji stanovila obsah mykotoxinů u vzorku osiva pšenice a kukuřice a porovnala s normou. Děkujeme moc, bylo to super!