Inseminační kurz v Poděbradech

VacekZe života školy

6 žákyň ze 4.A úspěšně absolvovalo inseminační kurz na zemědělské škole v Poděbradech.

Gratulujeme!