Hackhaton

VacekZe života školy

Ve dnech 25. – 26. ledna se 2 žáci třetího ročníku (Adéla Denemarková a Eliška Klímová) a 2 žáci 4 ročníku  střední (Vojtěch Racek a Ondřej Votke) školy oboru Vodohospodář účastnili prvního ročníku hackhatonu Hackni vodní krizi.
Akce byla zaměřena na získání studentů z vodohospodářských oborů pro další studium i práci v tomto oboru, kde stávající profesionálové cítí potřebu vychovat si nástupce v rámci generační obměny.
Žáci zde měli prostor pro kreativitu a inovace a příležitost k jejich osobnímu rozvoji, získání znalostí a zkušeností v oblasti ochrany životního prostřední.
Do Brna jsme zamířily vlakem po srazu na Pardubickém nádraží v 6:41. Na místě konání jsme registrovali v 8:45. V 9:00 byl Hackathon zahájen.
Od 9:30 představitelé odborné veřejnosti v oblastech vodohospodářství představovali oblast své působnosti a problémy které řeší. A žáci rozdělení do 5-6 členných týmů, někdy doplněných o vysokoškoláky a vedených 1 až 2 odborníky si vybíraly 5 výzev, které je zaujaly.
V 10:45 ve všech týmech proběhli aktivity podporují spolupráci v kolektivu (team bulding) – stavba věže z připraveného materiálu, kdy každý mohl navíc používat jen jednu ruku.
Mezitím bylo rozhodnuto, který vedoucí bude spolupracovat s kterým týmem, a jaký dílčí problém se pokusí vyřešit. A postupně pod vedením 2-3 vedoucích z praxe žáci navrhuji a vybírají a zpracovávají řešení konkrétního problému. A na závěr dne žáci každého týmu prezentují, jaký konkrétní problém si vybrali a nastiňují možná řešení.
Po prvním dnu jsme byli ubytováni na vysokoškolských kolejích.
Druhý den po uvítání, týmy pokračují ve zpracovávání prezentací ve spolupráci s vedoucími týmů. A od 13 do 15 hodin probíhaly prezentace výsledků.
Akce byla hodnocena jako velmi přínosná všemi účastníky a příští rok by měla následovat podobná akce v jiném formátu.
Po skončení akce jsme se navrátili z Brna do Pardubic vlakem.