Exlurze Selgen 1.E

VacekZe života školy

1 E byla 23.5. Na exkurzi v Uhřeticích v Selgenu. Do Vestce jsme pokračovali pěšky podél řeky Chrudimky.