Exkurze ZD Rosice

VacekZe života školy

V úterý dne 23. května 2023 vyjely společně třídy 1. A a 1. B autobusem na odbornou exkurzi do ZD v Rosicích. Tam nás přivítala místní zootechnička paní Ťopková, která nás provázela po celém rozsáhlém areálu družstva. Žáci si prohlédli kravín a teletník. Dalším bodem programu byly další provozy statku. Podívali jsme se do palírny, která je v současné době mimo provoz, protože v ní probíhá pravidelná údržba před sezonou. Žáci se seznámili s technologií palírny a procesem pálení. Dále jsme pokračovali do místní pekárny. Ukázali nám provoz, ale v činnosti je pekárna převážně v nočních hodinách. Nejzajímavější pro všechny byla asi návštěva rosické mlékárny, kde jsme na vlastní oči viděli, jak se ručně připravují jogurty.

Všechny výrobky a produkty jsme si mohli zakoupit v místní podnikové prodejně.