Exkurze Slavíkov

VacekZe života školy

Družstvo vlastníků půdy a majetku Slavíkov
Exkurze se zúčastnili žáci tříd 2. A, 2. B, 2. F

Žáci měli možnost v provozních podmínkách zemědělského podniku vidět stáj pro dojné krávy, ustájení se slamnatou podestýlkou, zakládání krmiva (komplexní krmná dávka) na krmný stůl pomocí samojízdného krmného vozu. Stáj z konce 90-tých let je napojená na objekt s kruhovou dojírnou – viděli jsme ji přímo v provozu. Dojení probíhá 3x denně, průměrná dojivost Holštýnského skotu 11300 litrů za laktaci.
Dále se žáci seznámili s posklizňovou linkou na obilí. Viděli příjem obilí, dopravní cesty, seznámili se se systémem čištění, uskladnění a expedice uskladněného obilí. Dále viděli zařízení pro přípravu osiva – třídění a přípravy obilí do pytlů nebo vaků. Další operace jako sušení nebo moření obilí se provádí dodavatelsky v jiném podniku.
Pracovníci podniku nám dále ukázali a vysvětlili při provozu bioplynovou stanici, viděli jsme příjem materiálu, fermentační nádrže i skladové jímky, systém přečerpávání a ovládání tvorby plynu, spalování plynu v upravených motorech a výrobu elektrické energie a tepla a jeho využití v zemědělském podniku i mimo něj.