Exkurze Skuteč

VacekZe života školy

Dne 3.4. 2023 proběhla v rámci praktické výuky třídy 2C exkurze do okolí Skutče, kde žáci navštívili expozici kamenictví v místním muzeu. Posléze v rámci „žulové stezky“ se žáci prakticky seznámili s vlivy těžby na krajinu i vodní režim. Exkurze byly završena návštěvou ČOV Prosetín, kde nás pan starosta seznámil s provozem čistírny odpadních vod s kapacitou pro cca 1500 obyvatel.