Exkurze Selgen Úhřetice

VacekAktuality ze školy, Ze života školy

Dne 14. 5. 2024 se 29 žáků třídy 1F zúčastnilo exkurze šlechtitelské stanice Úhřetice. Exkurze začala návštěvou střediska – vedení firmy, kde byly děti seznámeny s programem firmy. Následovala ukázka speciální techniky pro setí a sklizeň obilí. Ve skleníku probíhalo křížení odrůd pšenice. Následovala ukázka čištění a moření vyšlechtěných osiv a návštěva pokusných parcel. Naše návštěva byla dokumentována pro účely tvorby propagačních materiálů firmy. Žáci i učitelé hodnotili tuto exkurzi jako velmi přínosnou pro další praktickou výuku.

                                                                               Bohuslav Slavík, učitel odborného výcviku