Exkurze Národní zemědělské muzeum

VacekZe života školy

Dne 11. 5. 2023 se třídy 1. A a 1. B společně se svými učiteli – Bc. Valentou, Mgr. Vikovou a Mgr. Ptáčkovou zúčastnily odborné exkurze v Národním zemědělském muzeu v Praze.
Součástí prohlídky muzea byla i akce „Plevelfest“, kterou pořádalo muzeum společně se Zemědělskou univerzitou Praha.
Žáci si mohli během hodinové prezentace prohlédnout různé druhy obtížných plevelů, které se vyskytují na polích. Dozvěděli se, jak se proti nim bránit a jaké používat prostředky k jejich hubení a likvidaci.
V rámci individuální prohlídky muzea byly k vidění stálé expozice zemědělství, ochrany vody, ekologie, rybářství, myslivosti apod.