Exkurze agropodnikání

VacekZe života školy

Dnes měli žáci maturitního ročníku agropodnikání možnost navštívit několik zemědělských provozů. Nejdříve Pan Jakub Erler představil rodinnou farmu Naše hospodářství v Osicích. vysvětlil celý provoz farmy, postup zrání masa a teké si žáci prohlédli porost regenerativního systému obdělávání. Pro srovnání byla další zastávka ve Lhotě pod Libčany, kde v loňském roce vybudovali nové ustájení pro chov mléčného skotu, včetně moderních technologií. Poslední část exkurze byla v ZOD „Bratranců Veverkových“ Živanice. Žáci viděli jinou metodu odchovu telat a také nově vybudovanou posklizňovou linku. Všem zástupcům podniků patří velké poděkování za vstřícnost a poutavé výklady.