Enersol

VacekZe života školy

V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu ENERSOL – vzdělávací projekt na témata obnovitelných zdrojů energie, úspory energií a snižování emisí v dopravě. Se žákovskými projekty se do soutěže zapojily žákyně Adéla Denemarková z 2. ročníku a Tereza Vtípilová ze 3. ročníku, obě žákyně oboru Ekologie a životní prostředí s projektem ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ SE ZAMĚŘENÍM NA LES, na práci se podílely společně, výsledkem bylo komentované video. Druhým soutěžícím byla žákyně 1. ročníku oboru Agropodnikání Marcela Pohorská. Vytvořila powerpointovou prezentaci JAK ŠETŘIT ENERGII A VODU. Obě práce byly zařazeny do kategorie ENERSOL A POPULARIZACE a uspěly v užším výběru, děvčatům byla předána ocenění a věcné ceny.

15. února 2023 proběhlo krajské kolo soutěže v Pardubicích. V příslušné kategorii obsadila Marcela Pohorská se svým projektem 2. místo (ze zdravotních důvodů se prezentace neúčastnila a zastoupila ji spolužačka Rebecca Fléglová),  Adéla Denemarková s Terezou Vtípilovou se umístily na 3. místě. Vzhledem k tomu, že do celostátního kola postoupila pouze práce z prvního místa, soutěžní cesta pro děvčata letos skončila, ale byla to pro ně dobrá zkušenost a zaslouží si pochvalu. Doufejme, že příští rok bude účast v projektu minimálně tak úspěšná jako letos.

Anna Pochobradská