Chov holštýnského skotu

VacekAktuality ze školy, Ze života školy

Dne 27.5.2024 se uskutečnila pro třídy 3.A a 3.B přednáška pana Filipa Josky a Ing. Olečkové z firmy Oseva Agri Kočí, která se zabývá chovem holštýnského skotu, na téma produkční ukazatele živočišné výroby farmy Kočí a dále náklady na litr mléka v téže firmě. Přednášejícím děkujeme za předané informace a zkušenosti z praxe.