Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > VOŠ > Přijímací řízení > Vzorové otázky k přijímacím zkouškám

Vzorové otázky k přijímacím zkouškám

Jaká buňka nemá buněčnou stěnu?

 1. buňka bakterií a sinic
 2. buňka hub
 3. rostlinná buňka
 4. živočišná buňka

Jaké jsou charakteristické znaky dvouděložných rostlin?

 1. svazčitý kořen, souběžná žilnatina na listech, rozptýlené cévní svazky, květ uspořádaný podle čísla 3
 2. kořen hlavní a vedlejší, rozvětvená žilnatina na listech, uspořádané cévní svazky, květ stavěný podle čísla 5 a 4
 3. kořen hlavní a vedlejší, souběžná žilnatina na listech, uspořádané cévní svazky, květ uspořádaný podle čísla 3
 4. svyzčitý kořen, rozvětvená žilnatina na listech, rozptýlené cévní svazky, květ stavěný podle čísla 5 a 4

Jaká jsou vývojová stádia hmyzu s proměnou dokonalou?

 1. vajíčko - nymfa - dospělec
 2. vajíčko - larva - pulec - dospělec
 3. vajíčko - kukla - dospělec
 4. vajíčko - larva - kukla - dospělec

Jaký proces probíhá v ledvinách?

 1. probíhá filtrace krve a vzniká moč
 2. dochází k odkysličení krve
 3. tvorba žluči
 4. probíhá tvorba zásobních látek důležitých pro organismus

Co se tvoří v kostní dřeni?

 1. červené krvinky
 2. bílé krvinky
 3. krevní destičky
 4. cizorodé látky nebezpečné pro organismus

Co je to litosféra?

 1. pevná zemská kůra, kde převládají sloučeniny kyslíku, křemíku a hliníku
 2. vzdušný obal Země tvořený převážně dusíkem (78 %)
 3. vodní obal Země, který tvoří oceány, moře, řeky, rybníky, ...
 4. veškeré živé organismy na Zemi

Anion

 1. je iont o kladném náboji
 2. musí být minimálně vždy dvouprvkový
 3. je vždy složen pouze z jednoho atomu
 4. je iont o záporném náboji

Nejvíce hydroxidových iontů OH- obsahuje roztok zásady o hodnotě pH:

 1. 0,5
 2. 6,5
 3. 8,5
 4. 12,0

Metody chemických rozborů zkoumá:

 1. biochemie
 2. analytická chemie
 3. anorganická chemie
 4. organická chemie

Mezi cyklické uhlovodíky nepatří:

 1. acetylen
 2. benzen
 3. naftalen
 4. styren

Mezi složky kyselých dešťů nepatří:

 1. H2SO4
 2. H2SO3
 3. HNO3
 4. HCl

Křemen je:

 1. oxid keřmičitý
 2. kyselina křemičitá
 3. oxid křemitý
 4. oxid křemnatý

Letouni jsou:

 1. všichni letuschopní ptáci
 2. létající savci - například upíři
 3. v odborné mluvě ekologů rekreační piloti ultralehkých letadel, narušujících vzdušný prostor chráněných území
 4. létající ryby severního Pacifiku

Půda je:

 1. ta část hlíny, jež se používá k pěstování okrasných a užitkových rostlin
 2. třífázový systém, složený z půdního vzduchu, půdní vody a pevné frakce organického a anorganického původu
 3. ornice, jejíž úrodnou částí je orná půda
 4. zemědělské označení hlíny a jiných minerálních sedimentů humusového původu

Mezi naše kachny nepatří:

 1. Kopřivka obecná
 2. Lžičák pestrý
 3. Lyska černá
 4. Ostralka štíhlá

Většina našich tažných ptáků odlétá na zimu do:

 1. Afriky
 2. Austrálie
 3. Středozemí
 4. Vodou a potravou bohatých zimovišť, v teplých krajinách národních parků jihoafrické Agónie

Hlavatka podunajská je:

 1. druh hlavaté vrby, používané ke košíkářským účelům
 2. bodlákovitá rostlina typická pro vysokohorské louky, kolem toku Dunaje
 3. bahenní rostlina z mokřadů povodí Dunaje
 4. naše největší lososovitá ryba, dosahující běžně hmotnosti přes 20 kg

Jehněda je:

 1. sdružený pohlavní orgán nahosemenných rostlin
 2. soubor pohlavních buněk, jež se šíří vzduchem na jiné opylovače a zde splývají v zygotu
 3. samčí pohlavní orgán břízy, olše, lísky a habru
 4. samičí pohlavní orgán, z něhož vznikají plodné míšky buku zvané žaludy