Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin

Vacek Vzdělávací kurzy

Kurz bude, v případě dostatečného počtu zájemců, zahájen koncem října a ukončen na konci března. Výuka by probíhala jednou za dva týdny ve čtvrtek a v pátek.

Přihlášky: Ing. Kabelová Ludmila, 739 599 149, l.kabelova@seznam.cz