Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Vzdělávací kurzy

Vzdělávací kurzy

Kurzy odborné způsobilosti k zacházení s přípravky na ochranu rostlin

6. - 7. 12. 2016 se budou konat Kurzy odborné způsobilosti k zacházení s přípravky na ochranu rostlin I. , II. a III. stupně základní, II. a III. stupně prodlužující.

Přihlášení: Ing. Kabelová Ludmila: 739 599 149,  e-mail: l.kabelova@seznam.cz
                     Monika Hrdinová: 469 620 207,  e-mail: hrdinova@szes-chrudim.cz

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností - rozsah 300 hod.

Kurzuvychází z Rekvalifikačního vzdělávacího programu schváleného Ministerstvem zemědělství č.j. 19 879/2002-2010 dne 15.10.2002 – rozsah 300 hodin.

Zahájení: 15.10.2015 v 8:00 hodin v budově školy
Ukončení kurzu: březen 2016

Přihlášky a bližší informace: Ing. Kabelová Ludmila tel. 739599149, e-mail: l.kabelova@seznam.cz

Environmentální vzdělávání pracovníků státní správy

Akreditace Mze ČR – ÚZPI č.j.242/04 – 36 ze dne 21. 4. 2004.

Kurz probíhá v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 1048/2000 zaměřeného na oblast environmentálního vzdělávání.

Kurz je určen jako odborné environmentální vzdělávání pracovníků státní správy Pardubického kraje. Kurzy mají formu distanční s využitím e-learningu, s lektorskou asistencí a s presenčním zakončením. Kurz je zakončen závěrečným testem.

Kurz k odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

Kurz pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin I. stupně ( pro pracovníky v zemědělství, lesnictví, údržbě města a obcí, kteří se podílejí na přímé aplikaci přípravků, jejich přepravě, čí přípravě postřikové jíchy, práci ve skladu, obsluze  mořiček a pod. Pracují pod vedením osob, které jsou držiteli osvědčení II. nebo III. stupně.

podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění s ohledem na kompetence rezortu zdravotnictví a rezortu zemědělství

Termín konání:    17. – 18. 2. 2015
Přihlášky: tel. 739 599 149 nebo mail: l.kabelova@seznam.cz

Uznávání odborných kvalifikací

Akreditace MZe ČR č.012/02 – 2010 ze dne 18. 10. 2002.

Na základě smlouvy s MZe ČR je škola pověřena zajišťovat uznávání odborných kvalifikací pro občany ostatních členských zemí EU formou odborných rozdílových zkoušek.