Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > VOŠ > Studijní obory VOŠ > Správa ochrany životního prostředí - denní

Správa ochrany životního prostředí - denní

Název předmětu

zkratka

I. ročník

II. ročník

III. ročník

Celkem hodin*

ZO

LO

ZO

LO

ZO

LO

Cizí jazyk (1) (A)

ANJ/NEJ

3

3

3

-

3

3

9

Ruský jazyk - základy

RUS 

2

2

2

-

2

2

6

Psychologie a sociologie

PSO

2

2

-

-

-

-

2

Komunikativní dovednosti

KOD

-

-

3

-

-

-

3

Seminář biologie

SBI

2

2

-

-

-

-

2

Seminář chemie

SCH

2

2

-

-

-

-

2

Hygiena a toxikologie

HAT

2

2

-

-

-

-

2

Ekonomika ŽP (A)

EŽP

2

2

2

-

2

2

6

Hospodářská politika a geografie

HPG

-

-

2

-

1

1

3

Ekologický a finanční management

EFM

-

-

1

-

2

2

3

Odpadové hospodářství

ODH

-

-

2

-

1

1

3

Základy statistiky

ZAS

2

2

-

-

-

-

2

Základy práva

ZAP

2

2

-

-

-

-

2

Právo ŽP  (A)

PŽP

-

-

3

-

3

3

6

Základy výrob

ZAV

-

-

2

-

1

1

3

Ochrana a tvorba ŽP  (A)

OTŽ

2

2

2

-

2

2

6

Obecná ekologie

EKL

2

2

3

-

-

-

5

Monitoring ŽP

MŽP

3

3

-

-

-

-

3

Lesnictví

LES

-

-

-

-

2

2

2

Management chráněných území

MCU

-

-

2

-

-

-

2

Ekologie rostlin

ERO

-

-

-

-

2

2

2

Ekologie živočichů

EŽI

-

-

-

-

2

2

2

Informační a komunikační technologie

IKT

1

1

1

-

1

1

3

Absolventská práce  (A)

ABP

-

-

1

-

1

1

2

Praktické vyučování

PRV

3

3

3

-

3

3

9

Odborná praxe

OPX

-

-

-

40

-

-

40

Kartografie a GIS

KAR 

 

 

2

-

 

 

2

Řízení měst a obcí  (2)

ŘMO

2

2

-

-

-

-

2

Myslivost  (2)

MYS

2

2

-

-

-

-

2

Zahradnictví  (2)

ZAH

-

-

-

-

2

2

2

Regionální rozvoj  (2)

RGR

-

-

-

-

2

2

2

Celkem

32

32

34

40

30

30

136 = 96 (40)

Poznámky, další studijní povinnosti:

  1. cizí jazyk – povinně volitelný předmět
  2. volitelný předmět

(A) předmět absolutoria 
* týdenní dotace hodin v předmětu za celou dobu denní formy studia
Celkový počet hodin = počet hodin bez praxe (praxe)