Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > > Studijní obory > Vodohospodář

Vodohospodář

Ekologie a životní prostředí

vodohospodar.jpg

Kód oboru: 16-01-M/01, Délka studia 4 roky, zakončení maturitní zkouškou

Proč studovat vodohospodáře

 • Studium aktuálního tématu - voda
  Obor budoucnosti

 • Kurzy odborné způsobilosti
  Odborná způsobilost k zacházení s přípravky na ochranu rostlin
  práce s motorovou pilou

 • V areálu školy je domov mládeže, školní jídelna a sportoviště

A něco navíc

 • Wi-Fi v celém areálu školy
 • Jistota uplatnění na trhu práce
 • Vlastní školní statek

IKONA.jpg IKONA2.jpg

 

Učební plán zahrnuje všeobecně vzdělávací a odborné předměty.

Žák se naučí orientovat se v současných problémech životního prostředí, získávat a zpracovávat informace v terénu, provádět měření a analyzovat stav životního prostředí v návaznosti na aktuální problematiku vody.

Absolvent se uplatní např. jako pracovník veřejné správy, na stavebních odborech, na správách chráněných krajinných oblastí a národních parků, na inspektorátech České inspekce životního prostředí, ale i jako hydrolog, pracovník vodohospodářských a rybářských organizací.

UČEBNÍ PLÁN školního vzdělávacího programu

Všeobecně vzdělávací předměty

Ročník

I.

II.

III.

IV.

Český jazyk (ČJL)

3

3

4

4

Anglický (ANJ)

3

3

4

4

Základy společenských věd (ZSV)

2

2

2

0

Chemie (CHE)

3

3

0

0

Fyzika (FYZ)

2

0

0

0

Biologie (BIO)

2

2

0

0

Matematika (MAT)

3

3

3

3

Tělesná výchova (TEV)

2

2

2

2

Informační a komunikační technologie (IKT)

2

1

1

2

Odborné předměty

 

 

 

 

Ekonomika životního prostředí (EŽP)

0

2

2

0

Aplikovaná biologie (ABI)

2

1

0

0

Aplikovaná chemie (ACH)

0

0

3

0

Obecná ekologie (OEK)

0

0

2

1

Geografie (GEO)

2

0

0

0

Geologie a hydrogeologie (GAH)

2

2

0

0

Ochrana přírody (OCP)

0

0

2

3

Krajina a životní prostředí (KŽP)

0

0

0

2

Odpadové hospodářství (ODH)

0

0

0

3

Právo v životním prostředí (PŽP)

0

0

1

2

Hygiena a toxikologie (HAT)

0

2

0

0

Vodohospodářské stavby (VHS)

0

0

2

2

Monitoring životního prostředí (MŽP)

0

0

2

2

Praxe (PRA)

3,5

3,5

3,5

3,5

Meteorologie (MET)

1

0

0

0

Hydrologie (HYD)

1

2

0

0

Základy rybářství (ZRY)

0

2

0

0

Celkem

33

33

33

33