Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > VOŠ > Studijní obory VOŠ

Vzdělávací programy - Vyšší odborná škola

Kód a název oboru vzdělání:

16-01-N/..  Ekologie a životní prostředí

Název vzdělávacího programu:

16-01-N/01 Správa ochrany životního prostředí

Formy vzdělávání:

denní studium
dálkové studium

1. Denní tříleté studium pro absolventy středních škol zakončené absolutoriem

2. Dálkové tříleté studium pro absolventy středních škol zakončené absolutoriem - otevření s periodou dva roky

Dálkové studium bude otevřeno pro školní rok, 17/18. Přihlášky je možné podávat již nyní, řádně vyplněné na sekretariát školy.

V roce 2016 slaví Vyšší odborná škola v Chrudimi

20. výročí své existence.

 VOŠ Chrudim je členem Asociace vyšších odborných škol http://www.asociacevos.cz/

 


Proč studovat ekologii a ochranu přírody právě na Vyšší odborné škole v Chrudimi?

Vážení studenti středních škol,
vaše středoškolské vzdělávání končí a mnozí z Vás si již nyní kladou důležitou otázku, zda dále studovat? Jestliže ano, pak kde a jaký obor? Pokud z jakéhokoli důvodu nehodláte studovat vysokou školu, mohla by Vás zaujmout možnost studia na kvalitní vyšší odborné škole. Dovolte nám proto, abychom Vám stručně představili Vyšší odbornou školu při Střední škole zemědělské a Vyšší odborné škole v Chrudimi:

Kdo jsme a co nabízíme?
Jsme zaměřeni na výuku budoucích odborníků v oblasti ekologie a péče o krajinu, v nejširším slova smyslu. Seznámíme Vás se strukturou ekosystémů, jejich druhovým složením, ohrožením a formami ochrany. Naučíte se chránit složky životního prostředí, a to ve vztahu k platné národní i mezinárodní legislativě. Poznáte příčiny mizení biodiverzity a naučíte se ji chránit formou prevence i nápravných opatření. Seznámíte se s lesnictvím, vodním hospodářstvím, zemědělstvím, odpadovým hospodářstvím i celou problematikou ochrany přírody. Potřebné informace budete moci čerpat také z nově vytvořených výukových materiálů, které používají i studenti VŠ.

Vyučují zde odborné předměty skuteční odborníci?
Rozhodně ano! Naši pedagogové mají bohaté znalosti teoretické i praktické. Škola intenzivně spolupracuje s odborníky ze státní správy, hygieny, lesníky, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou CHKO Železné hory i odborníky na právo či ekonomiku. Přednáší zde odborníci z Univerzity Hradec Králové, Univerzity Pardubice a rozvíjíme spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UP Olomouc, katedrou hydrobiologie.

Jak probíhá praktická výuka?
Jednou z forem praxe je činnost v přírodě, například výsadba stromků, kosení luk v chráněných územích, pálení klestu atd.  Vše v rámci spolupráce s Českým svazem ochránců přírody, Správou CHKO a jinými subjekty zainteresovanými v péči o přírodu a krajinu ČR. Jinou formou praktické výuky je návštěva provozů a pracovišť, rizikových z hlediska ŽP. Jde o návštěvy čistíren odpadních vod, cementáren, lomů, spaloven, skládek, elektráren, atp., vše samozřejmě s výkladem odborníků. Tím studenti získají široký soubor znalostí a dovedností.
V průběhu třetího ročníku studenti absolvují kontinuální praxi v oboru, a tím získávají velkou výhodu, často i nad absolventy VŠ, při následném uplatnění se na trhu práce.

Kde mohu jako diplomovaný specialista poté pracovat?
Po úspěšném absolutoriu jsou možnosti uplatnění rozmanité. Lze pracovat ve státní správě, na čistírnách odpadních vod, v lesnictví, ekologickém zemědělství, v rámci stanic pro handicapované živočichy nebo na pozici ekologa v některé z firem. Lze se uplatnit v nestátních neziskových organizacích, vykonávat biologické průzkumy pro státní ochranu přírody či je možno se po získání akreditace věnovat péči o památnou zeleň. Ekologicky vzdělané odborníky potřebuje také lesnictví, vodní hospodářství i zemědělství a odpadové hospodářství. Determinace přírodnin je nutná na celnicích při kontrolách dodržování pravidel mezinárodního obchodu s ohroženými druhy. Uplatnění nachází naši absolventi také v oblasti ekologického zemědělství, a to buď ve výrobní sféře  nebo v kontrolních orgánech.  Mnozí naši absolventi také pokračují ve studiu na VŠ.

Již středoškolské vzdělání v ekologickém oboru mám, proč mám jít na VOŠ?
Nejen mladí lidé, ale také zralí padesátníci stále častěji usedají do lavic, aby si formou našeho dálkového studia na VOŠ zvýšili kvalifikaci, udrželi platové zařazení. V rámci celoživotního vzdělávání pořádáme semináře pro učitele, veterináře a jiné vysokoškolsky vzdělané lidi z úřadů státní správy.  

Jdu studovat vysokou školu, na VOŠ se tedy nebudu hlásit!
A to je právě velká taktická chyba! K neúspěchu na VŠ stačí jediný těžký předmět. Ti, kteří se před nástupem na VŠ chytře přihlásili také na VOŠ (a nechali si tím zadní vrátka otevřená), na ni jednoduše nastoupí. Ti ostatní bohužel často končí na pracovních úřadech bez statutu studenta. Pokud na VŠ naopak uspějete, ze studia VOŠ se odhlásíte. Kterou možnost zvolíte Vy?
S přáním správné životní volby, kolektiv učitelů SŠZ a VOŠ Chrudim.