Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > VOŠ > Absolutorium > Rozpis V3D

Rozpis absolutorií V3D

Termín konání: 22. června 2020

Složení zkušební komise

Předseda: Ing. Karel Dubský (Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie Vodňany
Místopředseda:  Ing. Tomáš Kachlík
Třídní učitel: PHDr. Iva Bergmanová
Odborník z praxe: Ing. Zdeněk Odvárka

Předmět

Zkoušející

Přísedící

Jazyková zkouška

Anglický jazyk
Německý jazyk

Ing. Renata Zoubková
PHDr. Iva Bergmanová

Mgr. Kateřina Pilná
Ing. Renata Zoubková

Teoretická zkouška

EŽP
PŽP
OTŽ

Ing. Romana Zaňková
Mgr. Josef Vozanka
Mgr. Josef Vozanka

Ing. Markéta Herzánová

Obhajoba absolventské práce

Obhajoby absolventských prací povedou vedoucí příslušných prací a oponenti, kteří dle podkladu zpracovaných školou byli ředitelem školy jmenováni členy zkušební komise.

Organizační pokyny

Harmonogram práce zkušební komise

  • zahájení zkušebního dne představením skupiny studentů,
  • časový rozpis částí absolutoria,
  • časový prostor pro dílčí hodnocení a polední přestávky,
  • časový prostor pro celková hodnocení,
  • čas k vyhlášení výsledků zkoušek.

Vyhlášení výsledků absolutorií
bude následovat každý po hodnocení v komisi.

Jmenný seznam V3A

HÁLA Ondřej

NEJ

KRÁTKÁ Michaela

ANJ

PERTLÍK Pavel

ANJ

TOMIŠKA Vladislav      

ANJ

ŽIAK Petr

ANJ

ČASOVÝ ROZPIS ABSOLUTORIÍ   V3A

Pondělí 22. 6. 2020

8:50 hod. představení studentů

Teoretická zkouška

jméno příjmení

příprava

zkouška

HÁLA Ondřej

9:00 – 9:20

9:20 – 9:40

KRÁTKÁ Michaela

9:20 – 9:40

9:40 – 10:00

PERTLÍK Pavel

9:40 – 10:00

10:00 –10:20

TOMIŠKA Vladislav

10:00 –10:20

10:20 – 10:40

ŽIAK Petr

10:20 – 10:40

10:40 – 11:00

Německý jazyk

jméno příjmení

příprava

zkouška

HÁLA Ondřej

10:40 – 11:00

11:00 – 11:20

Anglický jazyk

jméno příjmení

příprava

zkouška

KRÁTKÁ Michaela

11:00 – 11:20

11:20 – 11:40

PERTLÍK Pavel

11:20 – 11:40

11:40 – 12:00

TOMIŠKA Vladislav

11:40 – 12:00

12:00 – 12:20

ŽIAK Petr

12:00 – 12:20

12:20 – 12:40

Obhajoba ABP

jméno příjmení

příprava

zkouška

HÁLA Ondřej

12:20 – 12:40

12:40 – 13:00

KRÁTKÁ Michaela

12:40 – 13:00

13:00 – 13:20

PERTLÍK Pavel

13:00 – 13:20

13:20 – 13:40

TOMIŠKA Vladislav

13:20 – 13:40

13:40 – 14:00

ŽIAK Petr

13:40 – 14:00

14:00 – 14:20

V Chrudimi 15. 6. 2020
Ing Stanislav Valášek
Ředitel školy