Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > VOŠ > Absolutorium > Rozpis V3D

Rozpis absolutorií V3D

Termín konání absolutoria: 26. a 27. června 2018

Složení zkušební komise

Předseda: Ing. Karel Dubský (Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie Vodňany)
Místopředseda: Ing. Hana Lednová, Ph.D.
Třídní učitel: Ing. Romana Zaňková

Předmět

Zkoušející

Přísedící

Jazyková zkouška

Anglický jazyk
Německý jazyk

Mgr. Kateřina Pilná
PhDr. Iva Bergmanová

Ing. Renata Zoubková
Ing. Renata Zoubková

Teoretická zkouška

EŽP
PŽP

OTŽ

Ing. Romana Zaňková
Mgr. Josef Vozanka
JUDr. Hana Mikanová
Mgr. Josef Vozanka

RNDr. Roman Linhart

Obhajoba absolventské práce

Obhajoby absolventských prací povedou vedoucí příslušných prací a oponenti, kteří dle podkladu zpracovaných školou byli ředitelem školy jmenováni členy zkušební komise.

Organizační pokyny

Zahajovací schůzka  stálých členů zkušební komise 25. června 2017 v 7:20 v ředitelně školy. Místnost pro absolutoria učebna č. 329, hlavní budova.
Harmonogram práce zkušební komise

  • zahájení zkušebního dne představením skupiny studentů,
  • časový rozpis částí absolutoria,
  • časový prostor pro dílčí hodnocení a polední přestávky,
  • časový prostor pro celková hodnocení,
  • čas k vyhlášení výsledků zkoušek.

Vyhlášení výsledků absolutorií
bude následovat každý den po hodnocení v komisi.

Slavnostní vyřazení, předání vysvědčení a diplomů bude v obřadní síni MěÚ Chrudim (nová radnice). Termín bude upřesněn.

Jmenný seznam V3D

BUDINSKÁ Štěpánka

ANJ

HLOUŠ Radek

NEJ

HORÁK Martin

ANJ

HROMÁDKOVÁ Kristýna        

ANJ

NOVOTNÁ Kateřina

ANJ

PLESKAČOVÁ Adéla

ANJ

PODZEMSKÁ Romana

NEJ

SOUDEK Nikola

ANJ

TÁBORSKÁ Andrea

ANJ

VÁVRA Pavel

ANJ

VÁVRA Vratislav

ANJ

ČASOVÝ ROZPIS ABSOLUTORIÍ   V3D

Úterý 26. 6. 2018

7:30 hod. představení studentů

Německý jazyk

jméno příjmení

příprava

zkouška

PODZEMSKÁ Romana

7:40 – 8:00

8:00 – 8:20

HLOUŠ Radek

8:00 – 8:20

8:20 – 8:40

Anglický jazyk

jméno příjmení

příprava

zkouška

NOVOTNÁ Kateřina

8:20 – 8:40

8:40 – 9:00

HORÁK Martin

8:40 – 9:00

9:00 – 9:20

HROMÁDKOVÁ Kristýna

9:00 – 9:20

9:20 – 9:40

BUDINSKÁ Štěpánka

9:20 – 9:40

9:40 – 10:00

PLESKAČOVÁ Adéla

9:40 – 10:00

10:00 – 10:20

SOUDEK Nikola

10:00 – 10:20

10:20 – 10:40

Teoretická zkouška

jméno příjmení

příprava

zkouška

PODZEMSKÁ Romana

10:20 – 10:40

10:40 – 11:00

HLOUŠ Radek

10:40 – 11:00

11:00 – 11:20

NOVOTNÁ Kateřina

11:00 – 11:20

11:20 – 11:40

HORÁK Martin

11:20 – 11:40

11:40 – 12:00

HROMÁDKOVÁ Kristýna

11:40 – 12:00

12:00 – 12:20

BUDINSKÁ Štěpánka

12:00 – 12:20

12:20 – 12:40

PLESKAČOVÁ Adéla

12:20 – 12:40

12:40 – 13:00

SOUDEK Nikola

12:40 – 13:00

13:00 – 13:20

Obhajoba ABP

jméno příjmení

příprava

zkouška

PODZEMSKÁ Romana

13:00 – 13:20

13:20 – 13:40

HLOUŠ Radek

13:20 – 13:40

13:40 – 14:00

NOVOTNÁ Kateřina

13:40 – 14:00

14:00 – 14:20

HORÁK Martin

14:00 – 14:20

14:20 – 14:40

HROMÁDKOVÁ Kristýna

14:20 – 14:40

14:40 – 15:00

BUDINSKÁ Štěpánka

14:40 – 15:00

15:00 – 15:20

PLESKAČOVÁ Adéla

15:00 – 15:20

15:20 – 15:40

SOUDEK Nikola

15:20 – 15:40

15:40 – 16:00

Středa 27. 6. 2018

7:30 hod. představení studentů
Anglický jazyk

jméno příjmení

příprava

zkouška

TÁBORSKÁ Andrea

7:40 – 8:00

8:00 – 8:20

VÁVRA Pavel

8:00 – 8:20

8:20 – 8:40

VÁVRA Vratislav

8:20 – 8:40

8:40 – 9:00

Teoretická zkouška

jméno příjmení

příprava

zkouška

TÁBORSKÁ Andrea

8:40 – 9:00

9:00 – 9:20

VÁVRA Pavel

9:00 – 9:20

9:20 – 9:40

VÁVRA Vratislav

9:20 – 9:40

9:40 – 10:00

Obhajoba ABP

jméno příjmení

příprava

zkouška

TÁBORSKÁ Andrea

9:40 – 10:00

10:00 – 10:20

VÁVRA Pavel

10:00 – 10:20

10:20 – 10:40

VÁVRA Vratislav

10:20 – 10:40

10:40 – 11:00

 

 

V Chrudimi 18. 6. 2018
Ing Stanislav Valášek
Ředitel školy