Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > VOŠ > Absolutorium > Rozpis V3D

Rozpis absolutorií V3D

Termín konání absolutoria: 17. září 2018

Složení zkušební komise

Předseda: Ing. Karel Dubský (Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie Vodňany)
Místopředseda: Ing. Hana Lednová, Ph.D.
Třídní učitel: Ing. Romana Zaňková

Předmět

Zkoušející

Přísedící

Jazyková zkouška

Anglický jazyk
Německý jazyk

Mgr. Kateřina Pilná
PhDr. Iva Bergmanová

Ing. Renata Zoubková
Ing. Renata Zoubková

Teoretická zkouška

EŽP
PŽP

OTŽ

Ing. Romana Zaňková
Mgr. Josef Vozanka
JUDr. Hana Mikanová
Mgr. Josef Vozanka

RNDr. Roman Linhart

Obhajoba absolventské práce

Obhajoby absolventských prací povedou vedoucí příslušných prací a oponenti, kteří dle podkladu zpracovaných školou byli ředitelem školy jmenováni členy zkušební komise.

Organizační pokyny

Zahajovací schůzka stálých členů zkušební komise 17. září 2018 v 7:45 v ředitelně školy. Místnost pro absolutoria učebna č. 329, hlavní budova.
Harmonogram práce zkušební komise

  • zahájení zkušebního dne představením skupiny studentů,
  • časový rozpis částí absolutoria,
  • časový prostor pro dílčí hodnocení a polední přestávky,
  • časový prostor pro celková hodnocení,
  • čas k vyhlášení výsledků zkoušek.

Vyhlášení výsledků absolutorií
bude následovat každý den po hodnocení v komisi.

Slavnostní vyřazení, předání vysvědčení a diplomů bude v obřadní síni MěÚ Chrudim (nová radnice). Termín bude upřesněn.

Jmenný seznam V3D

MRKVIČKA Roman      

ANJ

TÁBORSKÁ Andrea

Pouze TZOP

ČASOVÝ ROZPIS ABSOLUTORIÍ V3D

Pondělí 17. 9. 2018

7:55 hod. představení studentů

Anglický jazyk

jméno příjmení

příprava

zkouška

MRKVIČKA Roman

8:00 – 8:20

8:20 – 8:40

Teoretická zkouška

jméno příjmení

příprava

zkouška

TÁBORSKÁ Andrea

8:20 – 8:40

8:40 – 9:00

MRKVIČKA Roman

9:00 – 9:20

9:20 – 9:40

Obhajoba ABP

jméno příjmení

příprava

zkouška

MRKVIČKA Roman

10:00 – 10:20

10:20 – 10:40

V Chrudimi 3. 8. 2018
Ing Stanislav Valášek
Ředitel školy