Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > VOŠ > Absolutorium > Rozpis V3A

Rozpis Absolutorií V3A

Termín konání absolutoria: 25. června 2018

Složení zkušební komise

Předseda: Ing. Karel Dubský (Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie Vodňany)
Místopředseda: Ing. Hana Lednová, Ph.D.
Třídní učitel: Mgr. Ivana Hrubá

Předmět

Zkoušející

Přísedící

Jazyková zkouška

Anglický jazyk
Německý jazyk

Mgr. Kateřina Pilná
PhDr. Iva Bergmanová

Ing. Renata Zoubková
Ing. Renata Zoubková

Teoretická zkouška

EŽP
PŽP

OTŽ

Ing. Romana Zaňková
Mgr. Josef Vozanka
JUDr. Hana Mikanová
Mgr. Josef Vozanka

RNDr. Roman Linhart

Obhajoba absolventské práce

Obhajoby absolventských prací povedou vedoucí příslušných prací a oponenti, kteří dle podkladu zpracovaných školou byli ředitelem školy jmenováni členy zkušební komise.

Organizační pokyny

Zahajovací schůzka  stálých členů zkušební komise 25. června 2017 v 9:00 v ředitelně školy. Místnost pro absolutoria učebna č. 329, hlavní budova.
Harmonogram práce zkušební komise

  • zahájení zkušebního dne představením skupiny studentů,
  • časový rozpis částí absolutoria,
  • časový prostor pro dílčí hodnocení a polední přestávky,
  • časový prostor pro celková hodnocení,
  • čas k vyhlášení výsledků zkoušek.

Vyhlášení výsledků absolutorií
bude následovat každý den po hodnocení v komisi.
Slavnostní vyřazení, předání vysvědčení a diplomů bude v obřadní síni MěÚ Chrudim (nová radnice). Termín bude upřesněn.

Jmenný seznam V3A

DUŠKOVÁ Zdeňka

NEJ

KŮR Michael

ANJ

MELICHAROVÁ Eva

ANJ

ŠMEJKALOVÁ Adéla     

ANJ

ŠTĚPÁN Petr

ANJ

TYLLER Vladimír

ANJ

ČASOVÝ ROZPIS ABSOLUTORIÍ   V3A

Pondělí 25. 6. 2018

9:10 hod. představení studentů

Německý jazyk

jméno příjmení

příprava

zkouška

DUŠKOVÁ Zdeňka

9:20 – 9:40

9:40 – 10:00

Anglický jazyk

jméno příjmení

příprava

zkouška

KŮR Michael

9:40 – 10:00

10:00 – 10:20

MELICHAROVÁ Eva

10:00 – 10:20

10:20 – 10:40

ŠMEJKALOVÁ Adéla

10:15 – 10:40

10:40 – 11:00

ŠTĚPÁN Petr

10:40 – 11:00

11:00 – 11:20

TYLLER Vladimír

11:00 – 11:20

11:20 – 11:40

Teoretická zkouška

jméno příjmení

příprava

zkouška

DUŠKOVÁ Zdeňka

11:20 – 11:40

11:40 – 12:00

KŮR Michael

11:40 – 12:00

12:00 – 12:20

MELICHAROVÁ Eva

12:00 – 12:20

12:20 – 12:40

ŠMEJKALOVÁ Adéla

12:15 – 12:40

12:40 – 13:00

ŠTĚPÁN Petr

12:40 – 13:00

13:00 – 13:20

TYLLER Vladimír

13:00 – 13:20

13:20 – 13:40

Obhajoba ABP

jméno příjmení

příprava

zkouška

DUŠKOVÁ Zdeňka

13:20 – 13:40

13:40 – 14:00

KŮR Michael

13:40 – 14:00

14:00 – 14:20

MELICHAROVÁ Eva

14:00 – 14:20

14:20 – 14:40

ŠMEJKALOVÁ Adéla

14:15 – 14:40

14:40 – 15:00

ŠTĚPÁN Petr

14:40 – 15:00

15:00 – 15:20

TYLLER Vladimír

15:00 – 15:20

15:20 – 15:40

V Chrudimi 1. 6. 2018
Ing Stanislav Valášek
Ředitel školy