Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > > Maturity > Rozpis 4C

Rozpis maturitních zkoušek 4.C

Termín konání praktické maturitní zkoušky: 15. května 2019
Termín konání ústní a profilové části společné maturitní zkoušky: 16. – 17. května 2019
Předseda:    Ing. Dušana Wittichová (Střední škola zemědělská a ekologická a SOU chladící a klimatizační techniky)
Místopředseda: Mgr. Ivana Hrubá
Třídní učitelka:  Mgr. Kateřina Pilná

Ústní část společné maturitní zkoušky

Předmět

Hodnotitelé

 

Český jazyk a literatura

Mgr. Marie Viková

PaeDr. Eva Bidmonová

Anglický jazyk

Mgr. Kateřina Pilná

Ing. Renata Zoubková

Profilová část společné maturitní zkoušky

Předmět

Zkoušející

Přísedící

Ekologické předměty
Předměty životního prostředí
Praktická zkouška

RNDr. Roman Linhart
RNDr. Roman Linhart
RNDr. Roman Linhart

Ing. Anna Pochobradská
Mgr. Josef Vozanka
Mgr. Josef Vozanka

Organizační pokyny

Ústní a profilová část společné maturitní zkoušky
Se koná od 15. 5. do 17. 5. 2019 v odborné učebně č. dveří 329 – učebna rostlinné výroby
Studenti se zúčastní zkoušky dle následujícího rozpisu

Setkání

Předsedů maturitních komisí a zkoušejících ve sborovně školy 15. 5. v 7:30 hodin.

Zahájení

maturitních zkoušek 15. 5. 2019 v 7:45 hod.
Všichni žáci se dostaví ve společenském oblečení do maturitní místnosti č. dveří 329 – učebna rostlinné výroby

Praktické

maturitní zkouška dne 15. 5. 2019 po slavnostním zahájení.
Hodnocení praktických zkoušek po skončení zkoušení.

Ústní a profilová

maturitní zkouška 16. 5. – 17. 5. 2019. Časový harmonogram zkoušení předmětů je uveden u každého dne.
Hodnocení ústních zkoušek – vždy po skončení zkoušení uvedené skupiny žáků.

Vyřazení absolventů proběhne na MěÚ Chrudim, termín bude upřesněn.
Všichni žáci se dostaví k převzetí maturitního vysvědčení a podpisu maturitního protokolu

Jmenný seznam 4. C

BŘEZINA Jiří

ANJ

BUDINSKÝ Tomáš

ANJ

DUHA Matyáš

ANJ

JANDA Jan

ANJ

KYSELOVÁ Kateřina

ANJ

MRÁKAVA Lukáš

ANJ

ODSTRČILOVÁ Hana

ANJ

PRÁŠILOVÁ Alena

ANJ

ZIMOVÁ Viktorie

ANJ

URVÁLKOVÁ Kristýna          

(pouze ČJL)

Ústní a profilová část společné maturitní zkoušky

Praktická zkouška

středa 15. 5.

  1. BŘEZINA Jiří
  2. BUDINSKÝ Tomáš
  3. DUHA Matyáš
  4. JANDA Jan
  5. KYSELOVÁ Kateřina
  6. MRÁKAVA Lukáš
  7. ODSTRČILOVÁ Hana
  8. PRÁŠILOVÁ Alena
  9. ZIMOVÁ Viktorie

Ústní zkouška

čtvrtek 16. 5. dopoledne

Anglický jazyk

Jméno a příjmení

příprava

zkouška

BŘEZINA Jiří

7:40 – 8:00

8:00 – 8:15

BUDINSKÝ Tomáš

7:55 – 8:20

8:20 – 8:35

DUHA Matyáš

8:20 – 8:40

8:40 – 8:55

Předměty životního prostředí

Jméno a příjmení

Příprava

zkouška

BŘEZINA Jiří

8:40 – 8:55

8:55 – 9:10

BUDINSKÝ Tomáš

8:50 – 9:10

9:10 – 9:25

DUHA Matyáš

9:10 – 9:25

9:25 – 9:40

Ekologické předměty

Jméno a příjmení

Příprava

zkouška

BŘEZINA Jiří

9:25 – 9:40

9:40 – 9:55

BUDINSKÝ Tomáš

9:35 – 9:55

9:55 – 10:10

DUHA Matyáš

9:55 – 10:10

10:10 – 10:25

Český jazyk a literatura

Jméno a příjmení

příprava

Zkouška

BŘEZINA Jiří

10:05 – 10:25

10:25 – 10:40

BUDINSKÝ Tomáš

10:20 – 10:45

10:45 – 11:00

DUHA Matyáš

10:45 – 11:05

11:05 – 11:20

čtvrtek 16. 5. odpoledne

Český jazyk a literatura

Jméno a příjmení

příprava

zkouška

JANDA Jan

12:00 – 12:20

12:20 – 12:35

KYSELOVÁ Kateřina

12:20 – 12:40

12:40 – 12:55

MRÁKAVA Lukáš

12:40 – 13:00

13:00 – 13:15

Předměty životního prostředí

Jméno a příjmení

příprava

zkouška

JANDA Jan

13:00 – 13:15

13:15 – 13:30

KYSELOVÁ Kateřina

13:15 – 13:30

13:30 – 13:45

MRÁKAVA Lukáš

13:30 – 13:45

13:45 – 14:00

Ekologické předměty

Jméno a příjmení

příprava

zkouška

JANDA Jan

13:45 – 14:00

14:00 – 14:15

KYSELOVÁ Kateřina

14:00 – 14:15

14:15 – 14:30

MRÁKAVA Lukáš

14:15 – 14:30

14:30 – 14:45

Anglický jazyk

Jméno a příjmení

příprava

Zkouška

JANDA Jan

14:25 – 14:45

14:45 – 15:00

KYSELOVÁ Kateřina

14:45 – 15:05

15:05 – 15:20

MRÁKAVA Lukáš

15:05 – 15:25

15:25 – 15:40

pátek 17. 5. dopoledne

Český jazyk a literatura

Jméno a příjmení

příprava

zkouška

ODSTRČILOVÁ Hana

7:20 – 7:40

7:40 – 7:55

PRÁŠILOVÁ Alena

7:40 – 8:00

8:00 – 8:15

ZIMOVÁ Viktorie

8:00 – 8:20

8:20 – 8:35

URVÁLKOVÁ Kristýna

8:20 – 8:40

8:40 – 8:55

Předměty životního prostředí

Jméno a příjmení

příprava

zkouška

ODSTRČILOVÁ Hana

8:40 – 8:55

8:55 – 9:10

PRÁŠILOVÁ Alena

8:55 – 9:10

9:10 – 9:25

ZIMOVÁ Viktorie

9:10 – 9:25

9:25 – 9:40

Ekologické předměty

Jméno a příjmení

příprava

zkouška

ODSTRČILOVÁ Hana

9:25 – 9:40

9:40 – 9:55

PRÁŠILOVÁ Alena

9:40 – 9:55

9:55 – 10:10

ZIMOVÁ Viktorie

9:55 – 10:10

10:10 – 10:25

Anglický jazyk

Jméno a příjmení

příprava

Zkouška

ODSTRČILOVÁ Hana

10:05 – 10:25

10:25 – 10:40

PRÁŠILOVÁ Alena

10:25 – 10:45

10:45 – 11:00

ZIMOVÁ Viktorie

10:45 – 11:05

11:05 – 11:20

Chrudim 25. 4. 2019
Ing. Stanislav Valášek
ředitel školy