Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > > Maturity > Rozpis 4A

Rozpis maturitních zkoušek

Termín konání praktické maturitní zkoušky: 21. května – 22. května 2018
Termín konání ústní a profilové části společné maturitní zkoušky: 23. května – 24. května 2018

Předseda: Ing. Josef Coufal (Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun)
Místopředseda: PhDr. Iva Bergmanová
Třídní učitel: Ing. Renata Zoubková

Ústní část společné maturitní zkoušky

Předmět

Hodnotitelé

 

Český jazyk a literatura

Mgr. Marie Viková

PhDr. Markéta Mrkvičková

Anglický jazyk

Ing. Renata Zoubková

Mgr. Kateřina Pilná

Profilová část společné maturitní zkoušky

Předmět

Zkoušející

Přísedící

Zemědělské předměty
Ekonomické předměty
Praktická zkouška

Ing. Tomáš Kachlík
Ing. Romana Zaňková
Ing. Pavel Hrubý

Ing. Marie Janecká
Ing. Stanislav Valášek
Ing. Ludmila Kabelová
Ing. Karel Vondra

Organizační pokyny

Ústní a profilová část společné maturitní zkoušky
Se koná od 23. 5. do 24. 5. 2018 v odborné učebně č. dveří 329 – učebna rostlinné výroby
Studenti se zúčastní zkoušky dle následujícího rozpisu

Setkání

předsedů maturitních komisí a zkoušejících ve sborovně školy 21. 5. v 7:30 hod.

Zahájení

maturitních zkoušek 21. 5. 2018 v 7:45 hod. v odborné učebně č. dveří 329
Všichni žáci se dostaví ve společenském oblečení do maturitní místnosti.

Praktické

maturitní zkoušky 21. 5. – 22. 5. 2018
V pondělí 21. 5. dle pokynů předsedy maturitní komise. V úterý 22. 5. začátek v 7:30 hod. na školním statku ve Vestci v pracovním oděvu.
Hodnocení praktických zkoušek – každý den po skončení zkoušení uvedené skupiny žáků.

Ústní a profilová

maturitní zkouška 23. 5 – 24. 5. 2018
Časový harmonogram zkoušení předmětů je uveden u každého dne.
Hodnocení ústních zkoušek – vždy po skončení zkoušení uvedené skupiny žáků.

Vyřazení absolventů proběhne na MěÚ Chrudim, termín bude upřesněn.
Všichni žáci se dostaví k převzetí maturitního vysvědčení a podpisu maturitního protokolu

Jmenný seznam 4. A

BOHÁČOVÁ Nikola

ANJ

HOUDEK Miroslav

ANJ

JIRKA Miroslav

ANJ

KLOFANDA Stanislav

ANJ

LADROVÁ Aneta

ANJ

LETÁČKOVÁ Veronika

ANJ

MIFKOVÁ Markéta

ANJ

NEDBAL Radek

ANJ (SPOU- 1)

PLESKOT Jan

ANJ

SLAVÍK David

ANJ

ŠŤASTNÝ Martin

ANJ

SVATOŠ Vojtěch

ANJ

TESAŘ Vojtěch

ANJ

VAŘEČKOVÁ Tereza

ANJ

ZEMAN František

ANJ

VÁCLAVÍKOVÁ Martina       (pouze ČJL a EKO)
ŠTĚPÁNKOVÁ Denisa (pouze ČJL a EKO)
DIVIŠOVÁ Tereza (pouze ČJL)

Ústní a profilová část společné maturitní zkoušky

Praktická zkouška

Pondělí 21. 5.

 1. BOHÁČOVÁ Nikola
 2. HOUDEK Miroslav
 3. JIRKA Miroslav
 4. KLOFANDA Stanislav
 5. LADROVÁ Aneta
 6. LETÁČKOVÁ Veronika
 7. MIFKOVÁ Markéta
 8. NEDBAL Radek
 9. PLESKOT Jan

Úterý 22. 5.

 1. SLAVÍK David
 2. ŠŤASTNÝ Martin
 3. SVATOŠ Vojtěch
 4. TESAŘ Vojtěch
 5. VAŘEČKOVÁ Tereza
 6. ZEMAN František

Ústní zkouška

Úterý 22. 5. odpoledne

Český jazyk a literatura

Jméno a příjmení

příprava

Zkouška

VÁCLAVÍKOVÁ Martina

14:00 – 14:20

14:20 – 14:35

ŠTĚPÁNKOVÁ Denisa

14:20 – 14:40

14:40 – 14:55

DIVIŠOVÁ Tereza

14:40 – 15:00

15:00 – 15:15

Ekonomické předměty

Jméno a příjmení

příprava

zkouška

VÁCLAVÍKOVÁ Martina

15:00 – 15:15

15:15 – 15:30

ŠTĚPÁNKOVÁ Denisa

15:15 – 15:30

15:30 – 15:45

Středa 23. 5. dopoledne

Český jazyk a literatura

Jméno a příjmení

příprava

zkouška

BOHÁČOVÁ Nikola

7:00 – 7:20

7:20 – 7:35

HOUDEK Miroslav

7:20 – 7:40

7:40 – 7:55

JIRKA Miroslav

7:40 – 8:00

8:00 – 8:15

KLOFANDA Stanislav

8:00 – 8:20

8:20 – 8:35

Ekonomické předměty

Jméno a příjmení

příprava

zkouška

BOHÁČOVÁ Nikola

8:20 – 8:35

8:35 – 8:50

HOUDEK Miroslav

8:35 – 8:50

8:50 – 9:05

JIRKA Miroslav

8:50 – 9:05

9:05 – 9:20

KLOFANDA Stanislav

9:05 – 9:20

9:20 – 9:35

Zemědělské předměty

Jméno a příjmení

příprava

zkouška

BOHÁČOVÁ Nikola

9:20 – 9:35

9:35 – 9:50

HOUDEK Miroslav

9:35 – 9:50

9:50 – 10:05

JIRKA Miroslav

9:50 – 10:05

10:05 – 10:20

KLOFANDA Stanislav

10:05 – 10:20

10:20 – 10:35

Anglický jazyk

Jméno a příjmení

příprava

Zkouška

BOHÁČOVÁ Nikola

10:15 – 10:35

10:35 – 10:50

HOUDEK Miroslav

10:35 – 10:55

10:55 – 11:10

JIRKA Miroslav

10:55 – 11:15

11:15 – 11:30

KLOFANDA Stanislav

11:15 – 11:35

11:35 – 11:50

Středa 23. 5. odpoledne

Anglický jazyk

Jméno a příjmení

příprava

zkouška

LADROVÁ Aneta

13:00 – 13:20

13:20 – 13:35

LETÁČKOVÁ Veronika

13:20 – 13:40

13:40 – 13:55

MIFKOVÁ Markéta

13:40 – 14:00

14:00 – 14:15

NEDBAL Radek

13:55 – 14:20

14:20 – 14:35

Ekonomické předměty

Jméno a příjmení

příprava

zkouška

LADROVÁ Aneta

14:20 – 14:35

14:35 – 14:50

LETÁČKOVÁ Veronika

14:35 – 14:50

14:50 – 15:05

MIFKOVÁ Markéta

14:50 – 15:05

15:05 – 15:20

NEDBAL Radek

15:00 – 15:20

15:20 – 15:35

Zemědělské předměty

Jméno a příjmení

příprava

zkouška

LADROVÁ Aneta

15:20 – 15:35

15:35 – 15:50

LETÁČKOVÁ Veronika

15:35 – 15:50

15:50 – 16:05

MIFKOVÁ Markéta

15:50 – 16:05

16:05 – 16:20

NEDBAL Radek

16:00 – 16:20

16:20 – 16:35

Český jazyk a literatura

Jméno a příjmení

příprava

Zkouška

LADROVÁ Aneta

16:15 – 16:35

16:35 – 16:50

LETÁČKOVÁ Veronika

16:35 – 16:55

16:55 – 17:10

MIFKOVÁ Markéta

16:55 – 17:15

17:15 – 17:30

NEDBAL Radek

17:10 – 17:35

17:35 – 17:50

Čtvrtek 24. 5. dopoledne

Anglický jazyk

Jméno a příjmení

příprava

zkouška

PLESKOT Jan

7:00 – 7:20

7:20 – 7:35

SLAVÍK David

7:20 – 7:40

7:40 – 7:55

ŠŤASTNÝ Martin

7:40 – 8:00

8:00 – 8:15

SVATOŠ Vojtěch

8:00 – 8:20

8:20 – 8:35

Ekonomické předměty

Jméno a příjmení

příprava

zkouška

PLESKOT Jan

8:20 – 8:35

8:35 – 8:50

SLAVÍK David

8:35 – 8:50

8:50 – 9:05

ŠŤASTNÝ Martin

8:50 – 9:05

9:05 – 9:20

SVATOŠ Vojtěch

9:05 – 9:20

9:20 – 9:35

Zemědělské předměty

Jméno a příjmení

příprava

zkouška

PLESKOT Jan

9:20 – 9:35

9:35 – 9:50

SLAVÍK David

9:35 – 9:50

9:50 – 10:05

ŠŤASTNÝ Martin

9:50 – 10:05

10:05 – 10:20

SVATOŠ Vojtěch

10:05 – 10:20

10:20 – 10:35

Český jazyk a literatura

Jméno a příjmení

příprava

Zkouška

PLESKOT Jan

10:15 – 10:35

10:35 – 10:50

SLAVÍK David

10:35 – 10:55

10:55 – 11:10

ŠŤASTNÝ Martin

10:55 – 11:15

11:15 – 11:30

SVATOŠ Vojtěch

11:15 – 11:35

11:35 – 11:50

Čtvrtek 24. 5. odpoledne

Anglický jazyk

Jméno a příjmení

příprava

zkouška

TESAŘ Vojtěch

13:00 – 13:20

13:20 – 13:35

VAŘEČKOVÁ Tereza

13:20 – 13:40

13:40 – 13:55

ZEMAN František

13:40 – 14:00

14:00 – 14:15

Ekonomické předměty

Jméno a příjmení

příprava

zkouška

TESAŘ Vojtěch

14:00 – 14:15

14:15 – 14:30

VAŘEČKOVÁ Tereza

14:15 – 14:30

14:30 – 14:45

ZEMAN František

14:30 – 14:45

14:45 – 15:00

Zemědělské předměty

Jméno a příjmení

příprava

zkouška

TESAŘ Vojtěch

14:45 – 15:00

15:00 – 15:15

VAŘEČKOVÁ Tereza

15:00 – 15:15

15:15 – 15:30

ZEMAN František

15:15 – 15:30

15:30 – 15:45

Český jazyk a literatura

Jméno a příjmení

příprava

Zkouška

TESAŘ Vojtěch

15:25 – 15:45

15:45 – 16:00

VAŘEČKOVÁ Tereza

15:45 – 16:05

16:05 – 16:20

ZEMAN František

16:05 – 16:25

16:25 – 16:40

 

Chrudim 26. 4. 2018
Ing. Stanislav Valášek
ředitel školy