Praktická stáž žáků na ekofarmách v Itálii

VacekProjekty

Název projektu: Praktická stáž žáků na ekofarmách v Itálii

Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA102-077862

Ve dnech 3.4-15. 4. 2022 se se žáci naší školy účastnili zahraniční mobility.
Projekt byl realizován v programu Erasmus + a finančně podpořen z prostředků EU.
V první části odborné stáže žáci pracovali na ekologických farmách zaměřených na chov mléčného skotu. Část byla ubytována přímo na farmě a kromě péče o zvířata a dojení, si mohli vyzkoušet i výrobu sýrů. Farmy se nacházely v krásné oblasti Cavalese.
Druhá část probíhala jižněji, v Cervii. Zde pomáhali v péči o rozmanitá zvířata v zooparku Parco naturale di Cervia. Starali se o koně, krávy, ovce, králíky a další zvířata. Současně prováděli údržbu keřů, vysazovali květiny, okopávali záhony.
Součástí stáže bylo několik velmi zajímavých exkurzi, které probíhali po ukončení praktické činnosti. Byly to návštěvy např. v sýrárně, na ekologickém chovu pstruhů, ve firmě na zpracování dřevní hmoty, muzeu soli, ve výrobně balzamikového octa apod.
Celá stáž byla velmi zajímavá a pro žáky přínosná. Měli možnost pracovat na ekologických farmách, poznat jiné metody práce, vytvořit nová přátelství.

Žáci zpracovali některé svoje poznatky do krátkých článků.

,,Bylo to super.“ Žáci z Chrudimi v Itálii ošetřovali zvířata i vyráběli sýry (Článek v Chrudimském deníku)

Zpravodaj Regionální agrární komory Pardubického kraje

Prezentace ve škole

Postřehy ze stážě

Tradiční balzamikový ocet

Ekofarma Azienda agricola di Chelodi Massimo v Itálii

Agriturismo Maso  Santa Libera

BIOTROTA DOLOMITY – Farma na chov ryb

Farma u Daniela Chelodi