Kvalitní vzdělávání

szesProjekty

Číslo projektu CZ.02.3.68 /0.0./16_035/0008384 .

Název projektu “ Kvalitní vzdělávání“

V současné době naše škola realizuje tyto aktivity:

  • koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele
  • doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
  • vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ