Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > VOŠ > Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2019/20

Ve školním roce 2019/20 budeme otevírat první ročník dálkového studia

Stále je možné podat přihlášku k dálkovému studiu.

V. kolo září 2019

Přihlášky podávejte do 4. 10.

Přijímací řízení proběhne 8. 10.
Přijímací testy se nepíší, přijímáme podle vysvědčení na střední škole a podle maturitního vysvědčení.


Přihláška ke studiu ke stažení zde pdf.jpg

Kriteria přijímacího řízení

  1. Ukončení střední školy maturitou.
  2. Hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělávání a vyjádřeném na vysvědčení ze střední školy.
  3. Výsledky přijímací zkoušky.
  4. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Kritéria podrobněji:
ad 1) Za celkový průměrný prospěch uchazeče za 2. pololetí třetího ročníku a 1. pololetí čtvrtého ročníku střední školy (eventuelně poslední odpovídající pololetí nástavbového studia) lze získat maximálně 150 bodů (prospěch 1,00). Za každou setinu nad prospěch 1,00 se odečítá 1 bod.

ad 2) Za přijímací písemnou zkoušku lze získat maximálně 50 bodů.

ad 3) Za účast (jen písemně doloženou - diplom, hodnocení, ...) v olympiádě nebo soutěži v období třetího a čtvrtého ročníku střední školy (eventuelně odpovídající ročníky nástavbového studia) může získat uchazeč podle umístění (počítá se pouze v ekologickém a přírodovědném zaměření) další body dle následující tabulky.

Umístění Okresní kolo Krajské kolo

1. místo
2. místo
3. místo

5
3
1

10
8
6


V případě, že splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik jich lze přijmout, rozhodne o jejich pořadí celkový bodový zisk v přijímacím řízení.
V případě rovnosti celkového bodového zisku rozhodne o pořadí studenta vyšší bodový zisk v pořadí z:

  1. písemné přijímací zkoušky
  2. průměrného prospěchu dle bodu ad 1)

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu není potřeba.