Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > VOŠ > Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2019/20

Ve školním roce 2019/20 budeme otevírat první ročník dálkového studia

Stále je možné podat přihlášku ke studiu.

II. kolo

Přihlášky podávejte do 15. 8.

Přijímací řízení proběhne 22. 8.
Přijímací testy se nepíší, přijímáme podle vysvědčení na střední škol a podle maturitního vysvědčení.

III. kolo září 2019

Přihlášky podávejte do 18. 9.

Přijímací řízení proběhne 25. 9.
Přijímací testy se nepíší, přijímáme podle vysvědčení na střední škol a podle maturitního vysvědčení.


Přihláška ke studiu ke stažení zde pdf.jpg

Kriteria přijímacího řízení

  1. Ukončení střední školy maturitou.
  2. Hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělávání a vyjádřeném na vysvědčení ze střední školy.
  3. Výsledky přijímací zkoušky.
  4. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Kritéria podrobněji:
ad 1) Za celkový průměrný prospěch uchazeče za 2. pololetí třetího ročníku a 1. pololetí čtvrtého ročníku střední školy (eventuelně poslední odpovídající pololetí nástavbového studia) lze získat maximálně 150 bodů (prospěch 1,00). Za každou setinu nad prospěch 1,00 se odečítá 1 bod.

ad 2) Za přijímací písemnou zkoušku lze získat maximálně 50 bodů.

ad 3) Za účast (jen písemně doloženou - diplom, hodnocení, ...) v olympiádě nebo soutěži v období třetího a čtvrtého ročníku střední školy (eventuelně odpovídající ročníky nástavbového studia) může získat uchazeč podle umístění (počítá se pouze v ekologickém a přírodovědném zaměření) další body dle následující tabulky.

Umístění Okresní kolo Krajské kolo

1. místo
2. místo
3. místo

5
3
1

10
8
6


V případě, že splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik jich lze přijmout, rozhodne o jejich pořadí celkový bodový zisk v přijímacím řízení.
V případě rovnosti celkového bodového zisku rozhodne o pořadí studenta vyšší bodový zisk v pořadí z:

  1. písemné přijímací zkoušky
  2. průměrného prospěchu dle bodu ad 1)

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu není potřeba.