Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > > Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

REDIZO školy 651033772

Cesta ke studiu na naší škole pdf.jpg

termíny jednotné přijímací zkoušky.

Čtyřleté obory vzdělání:
1. termín: pondělí 12. dubna 2021
2. termín: úterý 13. dubna 2021

Náhradnm termín:
1. termín: středa 12. května 2021
2. termín: čtvrtek 13. května 2021

Ve školním roce 2020/2021 budou uchazeči v souladu s ustanovením § 60 odst. 5 školského zákona konat pro maturitní obory Agropodnikání a Vodohospodář (Ekologie a životní prostředí) v denní formě studia jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Pro učební obor Zemědělec,farmář se jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky nekonají.

 

  • přihlášku ke vzdělání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli Střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy Chrudim na předepsaném tiskopisu do 1. března 2021
  • uchazeč má právo konat jednotné přijímací zkoušky dvakrát a do hodnocení mu bude započten lepší výsledek každého z testů;
  • bude přijat maximální počet žáků do jednotlivých oborů v počtu výše uvedeném, kteří splní podmínky přijímacího řízení; pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o jejich pořadí výsledek hodnocení přijímacího řízení;
  • přijímací zkoušky budou mít podobu písemných testů z českého jazyka a matematiky, které připraví a vyhodnotí Cermat – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Podrobnější informace k přijímacímu řízení jsou uvedeny na www.cermat.cz.

 

IKONA.jpg