Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > > Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

REDIZO školy 651033772

Přijímací řízení VI kolo

Přihlášky podávejte do 29. 8. 2019

V dalších kolech se nedělají přijímací testy. Přijímáme na základě známek ze základní školy.

Přijímáme do oborů

Agropodnikání 2 žáků
Zemědělec, farmář 9 žáků

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Kritéria pro přijetí Agropodnikání pdf.jpg

Kritéria pro přijetí Zemědělec, farmář pdf.jpg

Kritéria pro přijetí Agropodnikání (dálkové studium) pdf.jpg

Ve školním roce 2019/2020 budou uchazeči v souladu s ustanovením § 60 odst. 5 školského zákona konat pro maturitní obor Agropodnikání v denní formě studia jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky. Pro maturtní obor Agropodnikání – dálková forma vzdělávání a učební obor Zemědělec,farmář se jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky nekonají.

Pro školní rok 2019/2020 plánujeme otevřít tyto obory

 • 41-41-M/01 Agrpodnikání - maturitní obor - denní forma studia – 60 uchazečů
 • 41–41-M/01 Agropodnikání – maturitní obor – dálková forma studia – 30 uchazečů
 • 41–51–H/01 Zemědělec,farmář – učební obor – denní forma studia – 60 uchazečů

Termíny přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení:

 • řádný termín – 12. duben 2019
 • řádný termín – 15. duben 2019
 • náhradní termín – 13. květen 2019
 • náhradní termín – 14. květen 2019

Jednotné schéma přijímací zkoušky pdf.jpg

 • přihlášku ke vzdělání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli Střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy Chrudim na předepsaném tiskopisu do 1. března 2019 – tiskopis dostupný na webových stránkách školy www.szes-chrudim.cz;
 • uchazeč má právo konat jednotné přijímací zkoušky dvakrát a do hodnocení mu bude započten lepší výsledek každého z testů;
 • bude přijat maximální počet žáků do jednotlivých oborů v počtu výše uvedeném, kteří splní podmínky přijímacího řízení; pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o jejich pořadí výsledek hodnocení přijímacího řízení; o kritériích přijetí rozhodne ředitel školy nejpozději do 31. ledna 2019;
 • přijímací zkoušky budou mít podobu písemných testů z českého jazyka a matematiky, které připraví a vyhodnotí Cermat – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Podrobnější informace k přijímacímu řízení jsou uvedeny na www.cermat.cz.

Přijímáme do oborů
Denní studium

Agropodnikání

agro2.jpg

Zemědělec, farmář

farmar2.jpg

Dálkové studium

Agropodnikání

agro_dalk2.jpg

Vyšší odborná škola
Správa ochrany životního prostředí

vos2.jpg