Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > > Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

REDIZO školy 651033772

Kompletní informace pro uchazeče pdf.jpg

Pro školní rok 2020/2021 plánujeme otevřít tyto obory

Agropodnikání 60 žáků
Vodohospodář 30 žáků
Zemědělec, farmář 60 žáků

Kritéria pro přijetí Agropodnikání, Vodohospodář pdf.jpg

Kritéria pro přijetí Zemědělec, farmář pdf.jpg

Ve školním roce 2020/2021 budou uchazeči v souladu s ustanovením § 60 odst. 5 školského zákona konat pro maturitní obor Agropodnikání v denní formě studia jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky. Pro maturtní obor Agropodnikání – dálková forma vzdělávání a učební obor Zemědělec,farmář se jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky nekonají.

Termíny přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení:

  • řádný termín – 14. duben 2020
  • řádný termín – 15. duben 2020
  • náhradní termín – 13. květen 2020
  • náhradní termín – 14. květen 2020

Jednotné schéma přijímací zkoušky pdf.jpg

  • přihlášku ke vzdělání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli Střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy Chrudim na předepsaném tiskopisu do 2. března 2020 – tiskopis dostupný na webových stránkách školy www.szes-chrudim.cz;
  • uchazeč má právo konat jednotné přijímací zkoušky dvakrát a do hodnocení mu bude započten lepší výsledek každého z testů;
  • bude přijat maximální počet žáků do jednotlivých oborů v počtu výše uvedeném, kteří splní podmínky přijímacího řízení; pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o jejich pořadí výsledek hodnocení přijímacího řízení;
  • přijímací zkoušky budou mít podobu písemných testů z českého jazyka a matematiky, které připraví a vyhodnotí Cermat – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Podrobnější informace k přijímacímu řízení jsou uvedeny na www.cermat.cz.

IKONA.jpg