Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > > Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Informace k přijímacímu řízení v době mimořádných opatření

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020 - Přijímací řízení pdf.jpg

prijimacky_1.jpg

prijimacky_2.jpg

REDIZO školy 651033772

Kompletní informace pro uchazeče pdf.jpg

Pro školní rok 2020/2021 plánujeme otevřít tyto obory

Agropodnikání 60 žáků
Ekologie a životní prostředí - Vodohospodář 30 žáků
Zemědělec, farmář 60 žáků

Kritéria pro přijetí Agropodnikání, Ekologie a životní prostředí (Vodohospodář) pdf.jpg

Kritéria pro přijetí Zemědělec, farmář pdf.jpg

Ve školním roce 2020/2021 budou uchazeči v souladu s ustanovením § 60 odst. 5 školského zákona konat pro maturitní obory Agropodnikání a Vodohospodář (Ekologie a životní prostředí) v denní formě studia jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky. Pro učební obor Zemědělec,farmář se jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky nekonají.

Termíny přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení:

  • řádný termín – 14. duben 2020
  • řádný termín – 15. duben 2020
  • náhradní termín – 13. květen 2020
  • náhradní termín – 14. květen 2020

Jednotné schéma přijímací zkoušky pdf.jpg

  • přihlášku ke vzdělání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli Střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy Chrudim na předepsaném tiskopisu do 2. března 2020 – tiskopis dostupný na webových stránkách školy www.szes-chrudim.cz;
  • uchazeč má právo konat jednotné přijímací zkoušky dvakrát a do hodnocení mu bude započten lepší výsledek každého z testů;
  • bude přijat maximální počet žáků do jednotlivých oborů v počtu výše uvedeném, kteří splní podmínky přijímacího řízení; pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o jejich pořadí výsledek hodnocení přijímacího řízení;
  • přijímací zkoušky budou mít podobu písemných testů z českého jazyka a matematiky, které připraví a vyhodnotí Cermat – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Podrobnější informace k přijímacímu řízení jsou uvedeny na www.cermat.cz.

IKONA.jpg