Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji

Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Zahájení projektu: 27.8.2013

Ukončení projektu: 30.6.2015

V rámci realizace projektu probíhá výuka žáků ZŠ zaměřená na přírodovědnou oblast. Realizace probíhá podle předem sestaveného harmonogramu. Každá aktivita je vždy využita jednou základní školou. ZŠ Školní náměstí Chrudim přichází pěšky, ZŠ Hrochův Týnec, okres Chrudim, ZŠ Chrast, okres Chrudim, ZŠ Rosice, okres Chrudim jsou dovezeny autobusem. Všem podpořeným žákům je poskytnuto občerstvení v jídelně SŠ. Doprava je zajišťována dopravcem – V.Duba autobusová doprava, který byl vybrán na základě výběrového řízení.

Dne 28.11.2013 se výukového programu zúčastnilo 17 žáků ZŠ Hrochův Týnec- vzděláni byli v předmětu biologie, 16.12.2013 se výukového programu zúčastnilo 18 žáků ZŠ Školní námětí – vzděláni byli vzděláni v předmětu chemie, 16.1.2014 se výukového programu zúčastnilo 20 žáků ZŠ Hrochův Týnec  - vzděláni byli v předmětu chemie, 27.1.2014 se výukového programu zúčastnilo 21 žáků ZŠ Chrast   - vzděláni byli v předmětu biologie, 28.1.2014 se výukového programu zúčastnilo 19 žáků ZŠ Chrast  - vzděláni byli v předmětu chemie, 4.2.2014 se výukového programu zúčastnilo 5 nově podpořených žáků ZŠ Hrochův Týnec  - vzděláni byli v předmětu biologie, 21.2. 2014 se výukového programu zúčastnilo 19 žáků ZŠ Rosice  - vzděláni byli v předmětu biologie, 11.3. 2014 se výukového programu zúčastnilo 20 žáků ZŠ Školní náměstí  - vzděláni byli v předmětu biologie.

Realizována jsou současně terénní tematická cvičení pro žáky SŠ. Všem podpořeným žákům je poskytnuto občerstvení v jídelně SŠ. Doprava je zajišťována dopravcem – V.Duba autobusová doprava, který byl vybrán na základě výběrového řízení ZR_C131373.

Dne 10.12.2013 se TTC zúčastnilo 19 žáků 2. ročníku oboru ekologie – záchranná stanice Pavlov, 12.12.2013 se TTC zúčastnilo 20 žáků 1. ročníku oboru agropodnikání – pivovar Rychtář Hlinsko, 18.12.2013 se TTC zúčastnilo 27 žáků 3. ročníku oboru agropodnikání – Zetor Brno, 15.1.2014 se TTC zúčastnilo 29 žáků 1. ročníku oboru agroponikání a farmář, nově podpořeno bylo 9 žáků – mlékárna Hlinsko s.r.o, 29. 1.2014 s TTC zúčastnilo 21 žáků 2. ročníku oboru agroponikání– mlékárna Choceň, 18.2.2014 se TTC zúčastnili 3 nově podpoření žáci 3. ročníku oboru agroponikání– Agrostroj Pelhřimov, 19.2.2014 s TTC zúčastnili 12 nově podpořených žáků. 1.ročníku oboru ekologie– Botanická zahrada Praha, 24.2.2014 se TTC zúčastnio 21 nově podpořených žákůi 4. ročníku oboru agroponikání– Preol Lovosice( náhrada za Setuzu Olomouc, která nepřijímá momentálně exkurze), 25.2.2014 se TTC zúčastnili 0 nově podpoření žáci 3. ročníku oboru agroponikání– VÚ pro Rapotín, 43..2014 s TTC zúčastnili 3 nově podpoření žáci 4. ročníku oboru agroponikání– VÚ Rapotín, 12.3.2014 s TTC zúčastnili 0 nově podpoření žáci 3. ročníku oboru ekologia a 1. Ročníku oboru farmář– Moravský Kras, 20.3.2014 s TTC zúčastnili 0 nově podpoření žáci 2. ročníku oboru agroponikání– Lysá nad Labem – výstava zemědělec.

(Nově podpoření žáci jsou ti, kteří se účastní výuky nebo tematických cvičení poprvé, zatímco ostatní byli již podpořeni v předchozích aktivitách) probíhá činnost obou přírodovědných kroužků, v úterý pro žáky střední školy a ve čtvrtek pro žáky základních škol z Chrudimi.


Ve 4. Monitorovacím období byla dokončena dodávka zařízení a přístrojů do inovovaných prostor pro výuku chemie. Vypsáno bylo výběrové řízení na dopravu. Dopravu žáků ZŠ i SŠ bude zajišťovat Autobusová doprava – Vojtěch Duba. Proběhlo vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze pořízených přístrojů a zařízení. Zahájena byla v tomto školním roce opět činnost obou přírodovědných kroužků, tj. kroužku pro ZŠ a kroužku pro SŠ. Po vzájemných konzultacích s jednotlivými koordinátory ze ZŠ byl připraven časový harmonogram pro výuku na SŠ. Připravuje se harmonogram pro terénní tematická cvičení.

V 5. monitorovacím období probíhala výuka v modernizované učebně chemie.  Pravidelně je učebna využívána žáky SŠ pro výuku chemie, odborné a učební praxe, dle témat také pro výuku dalších odborných předmětů. Počet odučených hodin celkem za toto monitorovací období  byl v této učebně  245, počet přepočtených žáků celkem 4746.
Přírodovědný kroužek pro žáky SŠ a pro žáky ZŠ  probíhá od září pravidelně každý týden,  2 hodiny pro každou skupinu. Činnost je realizována v souladu s obsahovou náplní. Lektory jsou  RNDr. Roman Linhart a Veronika Raiserová Dis.
Celkem 15 krát proběhla výuka žáků ZŠ na naší škole. Zajišťována byla výuka přírodopisu a chemie, kdy výuka chemie probíhala vždy v modernizované učebně. Výuky se zúčastnili žáci všech pěti partnerských škol -  ZŠ Školní náměstí  Chrudim, ZŠ Hrochův Týnec, ZŠ Chrast, ZŠ Rosice, ZŠ Moravany.
V rámci terénních tematických cvičení proběhlo 8 výjezdů na předem určené lokality - Pivovar Rychtář Hlinsko, výstava Lysá nad Labem, Zetor Gallery Brno, Národní zemědělské muzeum Praha, Choceňská mlékárna s.r.o., Záchranná stanice Pavlov, Mlékárna Hlinsko a.s., Jaderná elektrárna Temelín.

V 6. monitorovacím období probíhala zbývající terénní tematická cvičení. Celkem bylo realizováno 27 výjezdů pro žáky střední školy a 8 výjezdů pro žáky základních škol. Žáci SŠ navštívili velmi zajímavé lokality. Bez zapojení do  projektu by často nebylo možné některé TTC kvalitně zajistit. TTC se konala například na chráněnou oblast SOOS u Františkových lázní, CHKO Český ráj, Agro CS a.s., SEMO Smržice, Farmet a.s. a pod. Žái ZŽ navštívili Ekocentrum Čapí hnízdo, firmu Oseva Agri a.s., ŠS Vestec.
Pravidelně byla  učebna využívána žáky SŠ pro výuku chemie, odborné a učební praxe a dle témat také pro výuku dalších odborných předmětů. Počet odučených hodin celkem za toto monitorovací období  byl v této učebně  320, počet přepočtených žáků celkem 5424.
Přírodovědný kroužek pro žáky SŠ a pro žáky ZŠ  probíhá od září pravidelně každý týden,  2 hodiny pro každou skupinu. Činnost je realizována v souladu s obsahovou náplní. Lektory jsou  RNDr. Roman Linhart a Veronika Raiserová Dis.
Výuka žáků ZŠ proběhla celkem v 5 dnech. Zajišťována byla výuka přírodopisu a chemie, kdy výuka chemie probíhala vždy v modernizované učebně.
Všechny cíle projektu byly splněny.