Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > EU peníze školám

EU peníze školám

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Název oblasti podpory: 1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Název projektu: Rozvoj SŠZ a VOŠ Chrudim

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Cílem OP VK je rozvoj vzdělanosti společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.
Globálním cílem prioritní osy je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. Cílem oblasti podpory 1.5 OP VK je zvýšení kvality vzdělávání na středních školách.

Škola realizuje projekt pod názvem Rozvoj SŠZ a VOŠ Chrudim od 2. 4. 2012. Délka trvání projektu je 24 měsíců. Výše dotace projektu se odvíjí od počtu žáků. Pro naši školu byla stanovena částka 1 003 426 Kč.

Cíle školy v rámci projektu:

 • Zvýšit kvalitu vzdělávání a inovovat jej prostřednictvím digitálních učebních materiálů vytvořených vyučujícími školy.
 • Prostřednictvím vytvořených vzdělávacích materiálů, prací s informačními technologiemi a didaktickými pomůckami zvýšit zájem žáků o výuku.
 • Vytvářením sad digitálních učebních materiálů propojovat různé vzdělávací oblasti s oblastí ICT v 1. – 4. ročníku střední školy.

Na tvorbě digitálních učebních materiálů se podílí celkem 12 pedagogů. Ti vytvoří a v hodinách pilotně otestují celkem 816 digitálních učebních materiálů

Škola bude dovybavena výpočetní technikou, do školního roku 2012/2013 vstoupí s novou počítačovou učebnou.

 • učebna informatiky bude vybavena 18 výkonnějšími počítači
 • učitelé pracující na projektu budou mít k dispozici služební notebook
 • bude zakoupen další dataprojektor
 • pro všechny nové počítače a notebooky bude zakoupeno nové programové vybavení (Windows 7 a MS Office 2010)

Projekt nám umožní vytvořit podmínky podporující rozvoj individuálních schopností žáků. Z projektu zabezpečíme i lepší technické vybavení učeben, které žákům i pedagogům usnadní výuku.
Seznam předmětů, kde budou vytvořeny didaktické učební materiály

 • Český jazyk
 • Anglický jazyk
 • Matematika
 • Fyzika
 • Mechanizace
 • Pěstování rostlin
 • Hygiena a toxikologie
 • Ekonomika
 • Informační a komunikační technologie
 • Biologie

Seznam autorů DUM

 • Ing. Josef Beneš
 • Ing. Markéta Herzánová
 • Ing. Ludmila Kabelová
 • Mgr. Petra Krpatová
 • Ing. Hana Lednová, Ph.D.
 • PhDr. Markéta Mrkvičková
 • Mgr. Kateřina Pilná
 • Ing. Vladimír Vacek
 • Ing. Stanislav Valášek
 • Mgr. Marie Viková
 • Ing. Karel Vondra
 • Ing. Gabriela Votavová

Pro přístup ke studijním materiálům se zaregistrujte v systému Moodle http://www.szes-chrudim.cz/moodle/. Klíč k zápisu ke všem materiálům je"eu_penize".

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte manažera projektu Ing. Vladimíra Vacka vacek@szes-chrudim.cz