Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > > Studijní obory > Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

Nové zaměření - Ochrana přírody

Učební plán zahrnuje předměty společenskovědní, průpravné a odborné. Zejména skupina předmětů odborných je svým obsahem určující při výchově odborníka orientujícího se v současných problémech životního prostředí. žáci se tak učí získávat a zpracovávat informace přímo v terénu, provádět potřebná měření a sledování, analyzovat stav životního prostředí, kontrolovat nezávadnost technologických postupů výroby a hospodařit s jejich odpady v rámci platných norem.
Uplatnění absolventů je možné v administrativě správní oblasti životního prostředí, městských a krajských úřadů, ve sféře podniků mohou působit jako odborníci v odpadových hospodářstvích nebo pracovat v institucích ochrany přírody.

UČEBNÍ PLÁN školního vzdělávacího programu

Předmět/ročník

I.

II.

III.

IV.

Všeobecně vzdělávací předměty

       

Český jazyk (ČJL)

3

3

4

4

Anglický jazyk (ANJ)

3

3

4

4

Základy společenských věd (ZSV)

2

2

2

0

Chemie (CHE)

3

3

0

0

Fyzika (FYZ)

2

0

0

0

Biologie (BIO)

2

2

0

0

Matematika (MAT)

3

3

3

3

Tělesná výchova (TEV)

2

2

2

2

Informační a komunikační technologie (IKT)

2

1

1

2

Odborné předměty

       

Ekonomika životního prostředí (EŽP)

0

2

2

0

Aplikovaná biologie (ABI)

2

1

0

0

Aplikovaná chemie (ACH)

0

0

3

-

Obecná ekologie (OEK)

0

0

2

1

Geografie (GEO)

2

0

0

0

Geologie a pedologie (GAP)

2

2

0

0

Ochrana přírody (OPR)

0

0

2

3

Krajina a životní prostředí (KŽP)

0

0

0

2

Odpady (ODP)

0

0

0

3

Právo v ŽP (PŽP)

0

0

1

2

Hygiena a toxikologie (HAT)

0

0

2

0

Biotechnologie (BIT)

0

0

0

2

Monitoring ŽP (MŽP)

0

0

2

2

Praxe (PRA)

3

3

3

3

Meteorologie (MET)

0

1

0

0

Základy lesnictví a myslivosti (ZLM)

0

2

0

0

Základy rybářství a hydrologie (ZRH)

0

2

0

0

Základy zemědělských výrob (ZZE)

2

1

0

0

 

33

33

33

33