Místní Agendy 21

Vacek Aktuality ze školy, Ze života školy

Studentům Střední školy Zemědělské a VOŠ Chrudim oboru Vodohospodář, děkujeme za pomoc v rámci akce Místní Agendy 21 – Zdravého města s názvem Chrudim za udržitelný svět, což byla soutěž pro žáky 8.tříd ZŠ z …

Portfolia

Vacek Ze života školy

Během let strávených na SŠZ a VOŠ se pořád něco děje. Nemůžeš si po letech vzpomenout, kde všude jsi byl a co všechno jsi zažil? Pomůže ti portfolio. Od školního roku 2022/2023 si žáci vedou …

Naučná stezka lokalita dvou moří

Vacek Ze života školy

Třída 1. C absolvovala odbornou exkurzi v okolí Heřmanova Městce dne 20.6.2026. Jedná se o středně náročnou naučnou stezku, s řadou zajímavých geologických jevů, typickým rostlinstvem a živočišstvem. Dendrologicky zajímavý byl i zámecký park. Ve středu 21. …

Naše pole

Vacek Ze života školy

Ve dnech 13. a 14.6. 2023 proběhla v Nabočanech odborná zemědělská výstava Naše pole 2023, celostátní přehlídka odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstava zemědělské techniky. Jednalo se již o 23. ročník této tradiční …

Den českého strakatého skotu

Vacek Ze života školy

Ve dnech 15. a 16.6. 2023 se náš fittingový kroužek zúčastnil prestižní soutěže „Den českého strakatého skotu“ v areálu zemědělské školy v Třebíči, který byl plně v režii studentů zemědělských škol. Do soutěže, která měla …

Rostlinolékařství – obor budoucnosti

Vacek Ze života školy

Žáci maturitního oboru agropodnikání se účastnili 7. ročníku soutěže Rostlinolékařství – obor budoucnosti. Soutěž organizuje Česká společnost rostlinolékařská,z.s. a motto je: „Pacientem lékaře je člověk, pacientem zvěrolékaře je zvíře, pacientem rostlinolékaře je rostlina, plodina.“ Slavnostní …

Praxe 1.A v Prosetíně

Vacek Ze života školy

Velmi si vážíme studentů Agropodnikání z 1.A za vynikající výkon v rámci praxe v tomto horkém dni na úpolínové louce v Prosetíně s výskytem motýla modráska bahenního. Právě zde významně napomohli v rámci managementu programu …