úvodní foto k příspěvku s logem školy

Kritéria přijímacího řízení

szesAktuality o studiu VOŠ

Kritéria: Ukončení střední školy maturitou. Hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělávání a vyjádřeném na vysvědčení ze střední školy. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Kritéria podrobněji: ad 1) Za celkový průměrný …

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje II

szesProjekty

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 – Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity …

Kvalitní vzdělávání

szesProjekty

Číslo projektu CZ.02.3.68 /0.0./16_035/0008384 . Název projektu “ Kvalitní vzdělávání“ V současné době naše škola realizuje tyto aktivity: koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ

Vzdělávání učitelů v anglickém jazyce

szesProjekty

Název projektu: Vzdělávání učitelů v anglickém jazyce Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.1296 Zahájení projektu: 1. 9. 2015 Ukončení projektu: 31. 12. 2015 Do projektu byla zapojena skupina 12 pedagogických pracovníků. Podporu projektu čerpali jak úplní začátečníci, tak …

Inovace praktického vzdělávání

szesProjekty

Název projektu: Inovace praktického vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/02.0035 Datum zahájení realizace projektu: 1. 4. 2013 Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2014 Vytvořené moduly Moduly praxe – RV (pěstování rostlin) Meteorologické přístroje Ovocnictví a …