Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > > Aktuality > Specializační studium pro školní koordinátory EVVO

Specializační studium pro školní koordinátory EVVODatum konání:
1.6.2017

V červnu otvíráme Specializačního studia pro školní koordinátory EVVO.

Jedná se o studium "výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy“ dle §9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., které je předpokladem zařazení koordinátora do příslušného kariérního stupně (a tedy i jeho odměňování).
Studium je určeno absolventům magisterského programu pedagogického typu nebo absolventům magisterského programu nepedagogického typu doplněného pedagogickým minimem. Zároveň se předpokládá u účastníků pedagogická praxe 2 roky nebo delší. Tyto podmínky je nutno splnit do zahájení studia, tj. do června 2017. Obsah studia v rozsahu 250 vyučovacích hodin je vytvořen dle Standardu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků EVVO.  Studium proběhne formou vícedenních setkání v termínech vhodných z hlediska provozu škol (předpokládá se využití některých volných dnů v průběhu školního roku)
Studium bude zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí v srpnu 2018. Úspěšný absolvent specializačního studia získá osvědčení akreditované MŠMT.
Vzdělávání bude probíhat nejen v Chrudimi, ale i na dalších zajímavých místech Pardubického kraje. Studium je prezenční a předpokládá zájem účastníka o danou problematiku a jeho zapojení do výukových programů, aktivit, diskusí a práce v terénu (aprobace není rozhodující). Studium klade důraz na využitelnost nabytých poznatků v praxi – studující se zúčastní řady praktických aktivit, terénních programů, návštěv zajímavých škol, budou moci hovořit s aktivními koordinátory EVVO a seznámit se s jejich prací. Studující budou mít možnost poznat nejen přírodně hodnotná území, ale zároveň se i seznámit s nabídkou dalších vzdělávacích institucí zaměřených na ekologickou výchovu.

Témata:

  1. Základy ekologie, problémy životního prostředí a principy udržitelného rozvoje
  2. Cíle, obsah, rozsah, pojetí a vývoj environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
  3. Systém školní EV, management EV v prostředí škol
  4. Metody, formy a podmínky EVVO
  5. Funkce prostředí v EV
  6. Vztahy školy k mimoškolní oblasti
  7. Závěrečný seminář, individuální konzultace a závěrečná evaluace kurzu

Náklady na studium činí pro jednoho účastníka přibližně 15 000 Kč v závislosti na počtu zájemců. V ceně jsou náklady na organizaci,  odborné vedení studia, individuální konzultace, na pronájem místností, na lektory, techniku,  školící materiály, exkurze a  na  zajištění  občerstvení   a  náklady na ubytování (úplně nebo zčásti podle vývoje cen)

Zájemci o studium, zašlete formulář předběžné přihlášky do konce dubna 2017 na adresu vozanka@szes-chrudim.cz

do předmětu napište „Předběžná přihláška do specializačního studia“.

Po tomto předběžném přihlášení budete v průběhu května 2017 vyrozuměni, zda jste do tohoto ročníku studia zařazeni, a budou vám zaslány podrobnější informace s přesnými termíny konání studia, instrukce k úhradě poplatku a formulář smlouvy o spolupráci. Teprve po uhrazení poplatku a odevzdání příslušných vyplněných formulářů budete do studia řádně přijati.

Předběžná přihláška ke stažení zde


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář