Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > > Studijní obory > Agropodnikání - Zemědělský provoz (denní)

Agropodnikání -  Zemědělský provoz  (denní forma studia)

41-41-M/01 Agropodnikání

Obor má vedle základů zemědělského vzdělávání výrazně povýšené dotace předmětů odborných ekonomických (ekonomika podnikání, marketing a management), hospodářské korespondence, výpočetní techniky a psychologie řízení. Všechny předměty vytvářejí dovednost samostatného ekonomického myšlení v oblasti vazeb zemědělských i jiných podniků na jejich okolí, využití výpočetní a administrativní techniky a orientace v účetnictví a činnosti peněžních ústavů.
Uplatnění najde absolvent ve sféře zemědělského i jiného podnikání a ve službách vázaných na zemědělskou výrobu, v administrativě a to nejen v zemědělských podnicích.

Součástí studia je výuka autoškoly - oprávnění B a T

UČEBNÍ PLÁN školního vzdělávacího programu

Denní studium absolventů základních škol - čtyřleté

Všeobecně vzdělávací předměty

Ročník

I.

II.

III.

IV.

Český jazyk

3

3

4

4

Anglický nebo německý jazyk

3

3

4

4

Základy společenských věd

2

2

2

-

Fyzika

2

-

-

-

Chemie

3

3

-

-

Biologie

2

2

-

-

Matematika

3

3

3

3

Tělesná výchova

2

2

2

2

Informační a komunikační technologie

2

1

1

2

Aplikovaná biologie

2

2

1

-

Odborné předměty

 

 

 

 

Ekonomika

-

3

3

2

Základy mechanizace

2

-

-

-

Pěstování rostlin

2

2

3

3

Chov zvířat

2

2

3

3

Rozvoj venkova

-

-

-

2

Mechanizace zemědělské výroby

-

-

2

-

Zpracování zemědělských výrobků

-

-

-

2

Praxe učební

3

3

3

3

Motorová vozidla

-

2

2

-

Volitelné předměty

 

 

 

 

Zahradnictví a ovocnářství

-

-

-

2

Veterinářství a plemenářství

-

-

-

2

Celkem

33

33

33

32