Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > > Studijní obory > Agropodnikání - Zemědělský provoz (dálkové)

41-41-M/01 Agropodnikání - dálkové studium

Obor má vedle základů zemědělského vzdělávání výrazně povýšené dotace předmětů odborných ekonomických (ekonomika podnikání, marketing a management), hospodářské korespondence, výpočetní techniky a psychologie řízení. Všechny předměty vytvářejí dovednost samostatného ekonomického myšlení v oblasti vazeb zemědělských i jiných podniků na jejich okolí, využití výpočetní a administrativní techniky a orientace v účetnictví a činnosti peněžních ústavů.
Uplatnění najde absolvent ve sféře zemědělského i jiného podnikání a ve službách vázaných na zemědělskou výrobu, v administrativě a to nejen v zemědělských podnicích.

UČEBNÍ PLÁN školního vzdělávacího programu

Denní studium absolventů základních škol - pětileté

Všeobecně vzdělávací předměty

I.

II.

III.

IV.

V.

Český jazyk

16

24

24

24

24

Anglický nebo německý jazyk

16

24

24

24

24

Základy společenských věd

8

8

8

16

16

Dějepis

16

 

 

 

 

Fyzika

16

 

 

 

 

Chemie

24

24

 

 

 

Biologie a ekologie

16

 

 

 

 

Matematika

16

24

24

24

24

Informační a komunikační technologie

16

8

24

 

 

Psaní na stroji

 

8

 

 

 

Obchodní korespondence

 

 

8

 

 

Aplikovaná biologie

 

24

16

 

 

Odborné předměty

 

 

 

 

 

Ekonomika

 

 

16

16

16

Účetnictví

 

 

 

16

16

Základy mechanizace

16

 

 

 

 

Pěstování rostlin

16

16

16

16

16

Chov zvířat

16

16

16

16

16

Rozvoj venkova

 

 

 

16

16

Mechanizace zemědělské výroby

 

16

 

 

 

Zpracování zemědělských výrobků

 

 

16

 

 

Praxe učební

16

16

16

16

16

Zahradnictví a ovocnářství nebo  Veterinářství a plemenářství

 

 

 

16

16

Motorová vozidla

   

16

16