Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > > Studijní obory > Agropodnikání - Administrativa a právo v zemědělství

Administrativa a právo v zemědělství

41-41-M/01 - Agropodnikání 

Učební plán je rozdělen na předměty všeobecného vzdělávání, předměty průpravné pro odborné předměty a předměty odborné. Zejména odborné předměty svým obsahem jsou určující pro přípravu odborníka orientujícího se v současných problémech zemědělské administrativy a legislativy. Žáci se učí získávat a aplikovat informace v konkrétních případech.
Uplatnění najdou absolventi v administrativě zemědělských podniků a podniků služeb pro zemědělství, státních institucích v oblasti zemědělství, případně jako podnikatelé v oblasti poradenství.

Předmět / ročník

ročník

I.

II.

III.

IV.

Všeobecně vzdělávací předměty

22

19

18

15

Český jazyk

3

3

4

4

Anglický jazyk/Německý jazyk

3

3

4

4

Základy společenských věd

2

2

2

-

Fyzika

2

-

-

-

Chemie

3

3

-

-

Biologie a ekologie

2

2

-

-

Matematika

3

3

3

3

Tělesná výchova

2

2

2

2

Informační a komunikační technologie

2

1

1

2

Písemná komunikace

-

-

2

-

Odborné předměty

11

14

15

18

Ekonomika

2

2

1

-

Účetnictví

-

-

2

2

Financování

-

-

2

1

Aplikovaná biologie

3

2

-

-

Základy mechanizace

2

-

-

-

Mechanizace zemědělské výroby

-

2

-

-

Logistika

-

-

2

-

Motorová vozidla

-

2

2

-

Pěstování rostlin

2

2

2

-

Evidence rostlinné výroby

-

-

-

2

Legislativa v rostlinné výrobě

-

-

-

2

Chov zvířat

2

2

2

-

Evidence živočišné výroby

-

-

-

2

Legislativa v živočišné výrobě

-

-

-

2

Zpracování zemědělských výrobků

-

-

-

2

Rozvoj venkova

-

-

-

3

Praxe učební

-

2

2

2

Celkem

33

33

33

33