Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > VOŠ > Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2017/18

Pouze dálková forma studia. Ve školním roce 2017/2018 se nebude otvírat denní forma studia

Termín přijímacího řízení 27. 9. 2017

Správa ochrany životního prostředí 18 studentů

Uchazeči NEBUDOU konat přijímací testy. Přijetí na základě prospěchu ze střední školy.


Přihláška ke studiu ke stažení zde pdf.jpg

Kriteria přijímacího řízení

  1. Ukončení střední školy maturitou.
  2. Hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělávání a vyjádřeném na vysvědčení ze střední školy.
  3. Výsledky přijímací zkoušky.
  4. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Kritéria podrobněji:
ad 1) Za celkový průměrný prospěch uchazeče za 2. pololetí třetího ročníku a 1. pololetí čtvrtého ročníku střední školy (eventuelně poslední odpovídající pololetí nástavbového studia) lze získat maximálně 150 bodů (prospěch 1,00). Za každou setinu nad prospěch 1,00 se odečítá 1 bod.

ad 2) Za přijímací písemnou zkoušku lze získat maximálně 50 bodů.

ad 3) Za účast (jen písemně doloženou - diplom, hodnocení, ...) v olympiádě nebo soutěži v období třetího a čtvrtého ročníku střední školy (eventuelně odpovídající ročníky nástavbového studia) může získat uchazeč podle umístění (počítá se pouze v ekologickém a přírodovědném zaměření) další body dle následující tabulky.

Umístění Okresní kolo Krajské kolo

1. místo
2. místo
3. místo

5
3
1

10
8
6


V případě, že splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik jich lze přijmout, rozhodne o jejich pořadí celkový bodový zisk v přijímacím řízení.
V případě rovnosti celkového bodového zisku rozhodne o pořadí studenta vyšší bodový zisk v pořadí z:

  1. písemné přijímací zkoušky
  2. průměrného prospěchu dle bodu ad 1)

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu není potřeba.