úvodní foto k příspěvku s logem školy

Rozpis maturitních zkoušek 4. A 2021

szes Aktuality o studiu SŠ, Aktuality ze školy

Maturity – opravný termín září 2021

Termín konání ústní a profilové části společné maturitní zkoušky: 22. září 2021

Předseda: Ing. Josef Coufal (Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun)
Místopředseda: Mgr. Daniela Mihulková
Třídní učitel: Ing. Tomáš Kachlík

Ústní část společné maturitní zkoušky

Předmět

Hodnotitelé

Český jazyk a literatura

Mgr. Marie Viková

PaeDr. Eva Bidmonová

Anglický jazyk

Ing. Renata Zoubková

Mgr. Kateřina Pilná

Německý jazyk

PhDr. Iva Bergmanová

Mgr. Marta Řeháčková

Profilová část společné maturitní zkoušky 4. A

Předmět

Zkoušející

Přísedící

Zemědělské předměty
Ekonomické předměty
Praktická zkouška

Ing. Tomáš Kachlík
Ing. Romana Zaňková
Ing. Pavel Hrubý

Ing. Pavel Hrubý
Ing. Stanislav Valášek
Ing. Ludmila Kabelová
Ing. Karel Vondra

Organizační pokyny

Ústní a profilová část společné maturitní zkoušky
Se koná od 22. 9. 2021 v odborné učebně č. dveří 329 – učebna rostlinné výroby
Studenti se zúčastní zkoušky dle následujícího rozpisu.

Ústní a profilová

maturitní zkouška 22. 9. 2021
Časový harmonogram zkoušení předmětů je uveden u každého dne.
Hodnocení ústních zkoušek – vždy po skončení zkoušení uvedené skupiny žáků.

Všichni žáci se dostaví k převzetí maturitního vysvědčení a podpisu maturitního protokolu.

Jmenný seznam 4. A

KOREČKOVÁ Marie

Ústní zkouška

Středa 22. 9.

Ekonomické předměty

Jméno a příjmení
příprava
Zkouška

KOREČKOVÁ Marie

8:00 – 8:15
8:15 – 8:30